Tragediene står i kø i Bergen tingrett de neste månedene.

Til sammen 267 såkalte meddomssaker, straffesaker med full bevisførsel, er berammet for tingretten frem til 1. april, viser en gjennomgang BA har foretatt.

Knivdrap på Askøy

I midten av januar må en 43 år gammel mann møte i retten. Han knivdrepte sin mor på Askøy en høstdag i 2010. Han ble erklært psykotisk og dømt til tvungent psykisk helsevern.

Nå vil påtalemyndigheten forlenge dommen på tvungent psykisk helsevern, noe som må prøves rettslig hvert tredje år.

40 ofre i chatte-sak

Blant en rekke alvorlige sedelighetssaker i vinter, peker straffesaken mot en 27 år gammel Arna-mann seg ut. Han er tiltalt for nettovergrep mot til sammen 49 barn, og må møte til en tolv dager lang rettssak som starter 30. januar.

Politiet kom på sporet av den omfattende overgrepssaken i november 2014. Da tok moren til en jente kontakt med politiet.

Jenten skal ha chattet med mannen på nett, og blitt utsatt for seksuelle krenkelser.

Politiets etterforskning ledet til flere ofre. Ofrene er i alderen ti til 15 år, og han skal ha forledet flere av dem til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, mens han så på, ifølge tiltalen.

27-åringen har tilstått de fleste forholdene.

Gutt (2) døde av Lar-medisin

En dypt tragisk sak skal rulles opp for tingretten over fire dager i mars måned. Et foreldrepar i 20-årene må svare for uaktsomt drap nær tre år etter at deres to år gamle sønn døde høsten 2015.

Gutten døde av forgiftning etter å ha fått tak i et pillebrett som tilhørte guttens far. Han døde etter å ha inntatt Lar-tabletter.

Påtalemyndigheten mener foreldrene er å bebreide fordi medisinen ble oppbevart lett tilgjengelig, og at de ikke tok ham til lege, men i stedet la ham til å sove, etter at de hadde sett at barnet hadde hånd om Lar-medisinen.

Begge foreldrene har tidligere nektet straffskyld.

Av økonomiske forbrytelser er det en stor overvekt av trygdebedragerier som skal iretteføres i vår, kvinner og menn som har gitt uriktige meldinger og fått urettmessig utbetalt offentlig støtte.

Saken fortsetter under bildet.

 

Regnskapsfører tiltalt for underslag

Det er imidlertid ikke hverdagskost at en godkjente regnskapsfører må svare for økonomisk kriminalitet. Men en mann i slutten av 30-årene må senere i januar møte og svare for en anklage om grovt underslag.

Han skal ha rådet over kontoen et firma i oppdrettsnæringen og betalt flere faktura for til sammen 160.000 kroner, faktura som overhodet ikke hadde noe med selskapets drift å gjøre.

I tillegg til straff risikerer han å bli fradømt retten til å jobbe som autorisert regnskapsfører, ifølge tiltalen.

I tillegg til 267 hovedforhandlinger, er det ved årsskiftet berammet 227 tvistemål, 175 konkurssaker og 27 tilståelsessaker i Bergen tingrett frem til 1. april.