Den 27 år gamle mannen arbeidet i en årrekke som vikar og deltidsansatt i en Coop Mega-butikk i en hordalandskommune da underslaget ble avslørt.

Mannen kommer selv fra et krigsherjet land. Han vedgikk at han selv forsynte seg med 8.000-9.000 kroner. Ved en rekke tilfeller lot han samtidig asylsøkere handle i butikken uten å betale for varene.

– De hadde ikke noe særlig penger og jeg synes synd på dem, forklarte mannen nylig i tingretten.

– Fusket med kassaapparatet

Han fortalte at han skannet varene, parkerte bongen og deretter slettet bongen slik at betalingen ikke ble registrert. På denne måten var det mulig å ta kontantbetalingen ut av kassen uten at beløpet manglet i oppgjøret.

27-åringen mener likevel at beløpet var langt mindre, cirka 50.000 kroner, enn tiltalen på underslag av 150.000 kroner.

Mannen har tidligere møtt i retten, men dommen ble opphevet og det ble iverksatt ytterligere etterforskning.

Blant annet kom det frem opplysninger om at to andre tidligere ansatte i Coop-butikken er dømt for underslag av 200.000, men disse underslagene ble gjort på en annen måte og i en annen tidsperiode.

Butikksjefen forklarte at de oppdaget avvik til for mye sletting av salg i kassen til 27-åringen. En kollega meldte fra om at han trykket på kassen selv om det ikke var kunder til stede, og butikkledelsen ble derfor oppmerksom på den ansatte.

– Han mistet oversikten

De gikk gjennom historikk og sammenlignet med tallene til de andre ansatte.

Den lokale tingretten finner ham skyldig i grovt underslag.

«Når det gjelder selve beløpet, finner retten det mer nærliggende at han mistet oversikten over totalbeløpet av underslaget», heter det i dommen.

Dommerne finner heller ikke holdepunkter for at andre ansatte har misbrukt 27-åringens kasse-ID når han hadde korte pauser i jobben.

Anker dommen

Normalt blir grovt underslag straffet med ubetinget fengsel. Men på grunn av lang saksbehandling i politi og påtalemyndighet blir straffen på 90 dager gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han må også betale tilbake 150.000 kroner i erstatning til butikken.

Aktor, politiadvokat Harald Bilberg sier til BA at dommen er i samsvar med påtalemyndighetens påstand.

Advokatfullmektig Margaret Eagleton møtte i retten som forsvarer for 27-åringen.

Advokat Ketil Magnus Berg, som også er oppnevnt forsvarer, sier at deres klient er glad for at straffen ble redusert fra forrige gang saken ble behandlet i tingretten.

– Samtidig mener han at han er dømt for et for høyt beløp, og saken vil derfor bli anket, sier Berg til BA.