– Han er naturligvis glad og svært lettet over at det nå er over, sier forsvarer Fredrik Schøne Brodwal til BA.

Da juryen før helgen svarte nei på skyldspørsmålet, kunne han forlate rettssalen som en fri mann.

Hans ett år yngre bror ble kjent skyldig i grovt skadeverk og uaktsom mordbrann.

Ga ny forklaring

Over to år etter brannen i Hotell Lune Huler i Lindås, valgte han å legge kortene på bordet og tilsto brannen.

Tilståelsen kom da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett tidligere i måneden.

– Han erkjenner skadeverk og at han var alene om brannen, bekreftet forsvareren, advokat Petter Bonde.

Det ble han også trodd på av juryen, men på et tilleggsspørsmål svarte lagretten ja på at det dreide seg om uaktsom mordbrann.

– Min klient er veldig fornøyd  med at han er frikjent for forsettlig brudd på mordbrannparagrafen og trodd på at han ikke tenkte at det var mennesker i bygget. Det var også viktig for ham å bli trodd på at broren ikke hadde noe med dette å gjøre, sier forsvareren, advokat Petter Bonde til BA.

Påtalemyndigheten mener at menneskeliv lett kunne ha gått tapt i brannen om natten 6. desember 2015.

Fortalte om motivet

To personer lå og sov i et tilstøtende bygg, noe han hevder at han ikke var klar over, eller hadde noen forutsetninger for å vite.

– Hvorfor tente han på?

– Han har gitt uttrykk for at han var svært bekymret for svigerinnens sikkerhet når et 40-talls ungdommer skulle flytte inn i det planlagte asylmottaket, sa forsvareren til BA i forrige uke.

I november i fjor ble mannen dømt til seks og et halvt års fengsel, mens den ett år eldre boren ble dømt til syv års fengsel.  Begge er polske statsborgere.

Broren var bortreist og på seminar brannatten.

Påtalemyndigheten mente at han var arkitekten og pådriveren bak brannen. Men ifølge 36-åringens nye forklaring hadde han intet med planleggingen eller brannstiftelsen å gjøre. Han frifant dermed sin egen storebror, noe også juryen gjorde.

– Vi tar juryens kjennelse til etterretning, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til BA.

I tingretten ble begge brødrene dømt til å betale 9,6 millioner kroner til forsikringsselskapet etter brannødeleggelsene.

Dommen i lagmannsretten foreligger senere i uken, men det er allerede klart at 36-åringen som påtok seg hele skylden, vil få en langt mildere straff.

Høgseth påstår nå tre og et halvt års fengsel ettersom han ble frifunnet for forsettlig overtredelse av mordbrannparagrafen.

Den eldste broren som har bolig like ved hotellbygningen var svært negativ til planene om asylmottak for mindreårige asylsøkere.

 

Reagerte på asylmottaket

«Han er redd for at mange unge menn med traumer kan være farlig for hans samboer. Han er redd for at samboeren kunne bli antastet/voldtatt når han selv ikke var der (..) NN trodde et slikt asylmottak kunne redusere verdien på huset hans. Dette kommer frem i dokumentasjon av uttalelse på internett, annen kommunikasjon, vitneforklaringer og tiltaltes egen forklaring. Det er ikke tvil om at NN var sterkt imot at det skulle komme et asylmottak i Lune Huler», gikk det frem av dommen i Bergen tingrett.

Etter en totalvurdering av bevisene fant tingretten det bevist at brødrene var sammen om å sette fyr på hotellet.

Det var altså juryen i lagmannsretten ikke enig i.  Og fagdommerne godtok kjennelsen.