I en lang periode har Toska sonet hjemme med fotlenke, men i mai ble lenken tatt av, ifølge TV 2.

Bergenseren David Toska ble utpekt som hovedmann da ranere stormet lokalene til Norsk Kontantservice i Stavanger i 2004. Han rømte landet, men ble pågrepet i Spania ett år etterpå og ble dømt til 18 års fengsel.

Ranerne fikk med seg et utbytte på 57,4 millioner kroner, noe som gjør det til norgeshistoriens største ran. Toskas advokat, Øystein Storrvik, bekrefter løslatelsen overfor VG.

David Toska hadde i utgangspunktet sin første mulighet til å begjære seg løslatt i slutten av august 2016. Men, etter et møte med Metkel Betew, som ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for Nokas-ranet, ble prosessen satt på vent og Toska overført til lukket soning. I mars var Toska tilbake i åpen soning igjen.

En prøveløslatelse er formelt sett en del av straffen fordi man ilegges enkelte vilkår. I Toskas tilfelle innebærer det blant annet at han ikke får omgås kriminelle eller personer som ble dømt i NOKAS-saken, skriver TV 2.

I løpet av soningen har Toska blant annet studert fysikk og matematikk. Etter det kanalen får opplyst er planen å fortsette å studere fag innenfor IKT og data på universitetet.