Dommertabbe: Stortingsmann var dommer i promillesak

Først etter rettssaken var over - tiltalte og vitner hadde forklart seg og aktor og forsvarer hadde sagt sitt, ble tabben oppdaget: Retten var ikke lovlig sammensatt.