Kritiserer politiet etter menneskehandelsiktelser

Advokaten til ekteparet som ble arrestert og siktet for menneskehandel etter en politiaksjon på Paradis kritiserer politiet, og vil trolig klage saken inn for Spesialenheten for politisaker.

Advokaten til ekteparet som ble arrestert og siktet for menneskehandel etter en politiaksjon på Paradis kritiserer politiet, og vil trolig klage saken inn for Spesialenheten for politisaker. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

– Saken blir trolig klaget inn for Spesialenheten for politisaker.

DEL

Advokat Bengt Waldow representerer ekteparet som ble pågrepet og siktet for menneskehandel. – Etter å ha gjennomgått saken er det trolig at saken bli klaget inn for Spesialenheten for politisaker, sier Waldow til BA.

Årsaken til at saken trolig tar denne vendingen er todelt, ifølge advokaten.

– VILKÅR FOR RANSAKELSE IKKE OPPFYLT

– For det første er det grunn til å stille spørsmål ved lovligheten av den såkalte rutinekontrollen som innledet aksjonen. Dette var i realiteten en husransaking etter straffeprosesslovens regler, sier han.

Han sier slik ransaking bare kan finne sted dersom tre alternative vilkår er oppfylt:

– Etter rettens samtykke, etter ordre fra påtalemyndigheten (i hastesaker) eller etter skrifltig samtykke fra beboerne. Ingen av disse vilkårene var oppfylt i dette tilfellet, sier Waldow.

– MANGEL PÅ OBJEKTIVE HOLDEPUNKTER

Den andre årsaken er at advokaten mener det er vanskelig å se noen objektive holdepunkter i bevismaterialet som begrunner en siktelse for menneskehandel.

– Dette har politiet langt på vei innrømmet i media og det er naturlig at spesialenheten for politisaker ser nærmere på den prosessen som ledet til beslutningen om arrestasjon av ekteparet, mener Waldow.

VILLE HJELPE FATTIGE LANDSMENN

Han sier hans klienter har ønsket å hjelpe fattige landsmenn til et liv i Norge, og har gitt dem husly for en billig penge.

– Det var ikke noe profittmotiv bak dette. Arrestasjonen er selvsagt en belastning, men mine klienter er mer bekymret over de negative følgene medieoppslagene har på nordmenns holdninger mot sigøynere og rumenere. Førstesideoppslag om menneskehandel er nok det folk vil huske i denne saken, sier Waldow.

Det har foreløpig ikke lykkes BA å få tak i rette vedkommende i politiet for kommentar til denne saken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken