Dagens parkeringstider i sentrumssonen har vært uforandret siden 1989.

For å parkere i sentrumssonen må man i dag betale avgift fra klokken 08–17 på hverdager og klokken 08–10 på lørdag.

I forslag til budsjett kommer det frem at byrådet vil øke avgiftstiden til klokken 23 på hverdager og klokken 17 på lørdag.

– Vi er spesielt opptatt av å endre avgiftstiden på lørdag da mange spekulerer i stå gratis hele dagen. Det er ikke det som er hensikten. Disse p-plassene skal brukes til kunder i butikkene, ikke av folk som bor eller jobber i sentrum, sier byråd Henning Warloe (H).

BESLAGLEGGER P-PLASSER

Økingen av avgiftstiden vil berøre om lag 330 av de mest sentrale parkeringsplassene, men ikke avgiftsbelagte p-plasser i boligsonen.

– Men det gjelder også parkeringsplasser på Nordnes og Bryggen. Det gjelder også p-plasser med forskjellig pris. Noen av disse er såkalte ekspressplasser hvor man betaler 40 kroner timer (60 ekspressplasser), sier avdelingsleder Arvid Heggestad i trafikketatens parkeringsavdeling.

Han er i utgangspunktet positiv i endringen som han regner med blir en realitet etter budsjettmøtet i desember.

– Avgiftstiden har stått på stedet hvil i mange år. Den er ikke tilpasset butikkenes utvidede åpningstider. Dagens avgiftstid gjør at man kan beslaglegge parkeringsplassene hele ettermiddagen/kvelden.

Et typisk eksempel er at man parkerer bilen i sentrum klokken 16 på en hverdag, betaler for én time og står gratis til klokken 08 dagen etter.

– Dagens ordning gjør det svært vanskelig å finne en parkeringsplass på gateplan dersom man skal et raskt ærend på Galleriet. Utvidet avgiftstid tvinger frem sirkulasjon på disse plassene, både på hverdager og på lørdager. Målet er å få dem som ønsker parkering av lengre varighet inn i parkeringsanlegg, sier Heggestad.

SKAL IKKE STÅ GRATIS

Warloe tror butikkeiere i sentrum vil være enig i forslaget.

– Noen kommer nok til å reagere, men p-plassene er ikke for dem som ønsker å stå gratis en hel lørdag. Jeg håper ordningen fører til at de som skal et lite ærend i en sentrumsbutikk, finner en egnet parkeringsplass.

Daglig leder i Bergen Sentrum AS, Steinar Kristoffersen, sier til BA at han er positivt til en slik avgiftspolitikk.

– Mer sirkulasjon vil være en fordel for butikkene, sier han.

Warloe håper også at kommunen vil tjene mer penger på utvidet avgiftstid.

I dag tjener kommunen totalt ca. 14 millioner på avgiftsparkering på gateplan.