I en helseundersøkelse opplyser 55 prosent av foreldrene ved Varden skole at barnet deres har ukentlige helseplager.

Disse plagene kan relateres til inneklimaet ved skolen.

  • Nyheter

Nå har FAU bestemt at de selv skal teste inneklimaet ved skolen.

I går presenterte FAU-leder Roald Valle tallene på FAU-møte ved skolen.

  • Det går 290 elever ved Varden skole. 79 prosent av foreldrene har svart på undersøkelsen.
  • 55 prosent rapporterer at deres barn har en eller flere ukentlige helseplager.
  • 33 prosent sier at barnet deres har tre ulike helseplager hver uke.

VERST I FJERDE

– Symptomene varierer. Det som går mest igjen er hodepine, trøtthet, eksem, tørr hud, tung i hodet, kløe, kvalme, konsentrasjonsvansker og gjentakende luftveisinfeksjoner.

Verdt å merke seg er at flere av foreldrene opplyser at disse symptomene forsvinner i helger eller på ferie.

Foreldre forteller også at etter fjerdeklasse ble flyttet til klubbhuset til Fyllingen, har symptomene opphørt, sier FAU-lederen.

Det er de to klasserommene til fjerdeklassingene som er verst, skal vi tro foreldrene.

– 80 prosent av foreldrene der oppgir at elevene har ukentlige helseplager. 79 prosent har tre eller flere helseplager, ukentlig, sier han.

De vil sende en rapport fra helseundersøkelsen til kommunen og ansvarlige politikere.

TESTER SELV

Der de fleste foreldreutvalg har avviklingen av 17. mai-feiring som sin største utfordring, er hverdagen annerledes for dem på Varden.

– Vi bruker ettermiddager og helger på dette. Nå skal vi teste ventilasjonsanlegget i fjerdeklasse sitt klasserom. Da skal vi fylle opp rommet med foreldrene, og deretter måle CO2 i rommet. Dette skjer 6. mars, og vi har invitert helsevernetaten i Bergen kommune, sier han.

De vurderer også å leie inn annet måleutstyr for mugg, fukt og råte.

– Dette er en viktig sak for oss. Det handler om våre barns helse.