Amanuensis Arild Marøy Hansen har sett hundrevis av kulturminner i årenes løp bli løftet opp av sjøen. Nå har han fått enda ett opp. Og dette fra like utenfor Festningskaien.

Marinarkeolog Eirik Herdlevær Søyland har nettopp vært på 7,4 meters dyp og fått løftet opp en diger kvernstein.

– Tipper den er et par hundre kilo, mener Marøy Hansen.

– Ut fra blant annet tykkelsen må vi anta at den kan være fra 1700-tallet.

I god stund har trioen fra Bergens Sjøfartsmuseum ventet på å få gå ned like utenfor kaien her foran Håkonshallen og Bergenhus festning.

– Dette er hva du gjerne kan kalle en god dag på jobben.

Eirik, som på forhånd visste nøyaktig hvor kvernsteinen lå, påpeker hvor viktig det var å få opp kvernsteinen nå.

– I morgen begynner havnevesenet å mudre sjøbunnen utenfor kaien. Ikke godt å si hvilken skjebne kvernsteinen hadde fått, om den ikke kom opp i dag.

Geologer har tatt prøver av steinen, og er sikre på hvor den kommer fra.

Når den har stått en liten stund og fått av seg all groen fra dagene under vann, blir den så fraktet til Kvernsteinparken i Hyllestad.

– Ja, den vil nok havne tilbake til der den kommer fra, og i Hyllestad er man på visningssenteret klar over at jeg kommer nordover med den, forklarer Marøy Hansen.

Kvernsteinen var det siste som i denne omgangen kom opp fra bunnen utenfor Festningskaien.

I mars ble en kanonkule av stein som lå på bunnen hentet opp av marinarkeologene.

– Den kan skrive seg fra det store slaget på Vågen i 1665, og kan kanskje være skutt fra festningen.