Naboene raser mot støy, steinknusing bråker mer enn lovlig

Siden 1. oktober har støy fra et midlertidig steinknuseverk i Simonsviken på Laksevåg skapt stor frustrasjon hos beboerne i området.