– Det er ikke lenger noe i dommen som er beskyttelsesverdig. Derfor bør dommen i sin helhet leses av vanlige folk, Treholt-forsvarer Arne Haugestad i dagens BA.

Nå kan du gjøre akkurat det.

I kveld møter Haugestad Studentersamfunnet i Kvarteret for å snakke om dommen.

BA.no har nå valgt å publisere hele dommen - inkludert den hemmelige delen, men uten den strengt hemmelige.

– Jeg har fulgt saken som redaktør fra arrestasjonen, og har nå fått lest den åpne og hemmelige delen av dommen i sammenheng. Jeg forstår at dette måtte holdes hemmelig i 1985, men dette er lenge siden, og det er vanskelig å se tungtveiende grunner til at dette ikke nå kan publiseres, sier Olav Bergo, ansvarlig redaktør i BA.

Dommen mot Arne Treholt var på 255 sider. En betydelig del av disse var hemmeligholdt av hensyn til rikets sikkerhet. Flere av sidene har fortsatt denne statusen.

Onsdag skrev BA om riksadvokat Tor- Aksel Busch som lover at mest mulig av dommen blir avgradert i god tid før påske.

HVA INNEHOLDER DOMMEN?

Politiets sikkerhetstjeneste opplyser at dommen mot Arne Treholt finnes i tre versjoner. En strengt hemmelig, en hemmelig og en ugradert.

De hemmelige delene av dommen inneholder opplysninger om etterretning, utenrikspolitikk og forsvarshemmeligheter. Opplysningene ble i sin tid vurdert som skadelige for Rikets sikkerhet om de skulle lekke ut.

BA vil publisere den dommen som opprinnelig var hemmeligstemplet. Det vil si at vi mangler sidene 73-77 som er stemplet som strengt hemmelig. Dette er sider som omhandler den hemmelige kilden i KGB som pekte ut Treholt som spion. Denne kilden er senere blitt blåst da han selv sto frem som avhopper.

Dommen mot Treholt har senere blitt avgradert. I 1991 var den siste avgraderingen. Da ble disse sidene avgradert: 56, 60, 65, 66, 145-147, 148, 150, 176-178, 178-182, 182-187.