Ute er det surt og kaldt, og i mørket ved Bjørdalsskogen skole lyser to lommelykter inn i en bil som stå parkert ved skoleplassen. Det er langfredag og høysesong for Krimfri påske.

Ildsjel Terje Hansen har med seg sin sønn Daniel Marcus O. Hansen (9) på patrulje.

– Det er spennende å være ute og sjekke bygg og lyse med lommelykt, sier niåringen, som samtidig innrømmer at det er greit at pappa er i nærheten.

Passer påsketomme boliger

De siste 22 årene har påskeferie for Terje Hansen vært å patruljere gatene i Bergen vest. Siden starten av Krimfri påske i 1995, har Hansen vært ansvarlig for koordineringen av de frivillige, samt hatt nattevakt utallige ganger.

I tett samarbeid med politiet, Sivilforsvarsforeningen og en rekke frivillige lag og organisasjoner, har Hansen og Vadmyra idrettslag arrangert Krimfri påske 22 ganger. Tiltaket er underlagt politiet.

– Det kom i stand etter at politiet i 1994 gikk høyt ut og sa de skulle passe på alle påsketomme boliger. Det hadde vært mye innbrudd i påsken i årene før, og politiet måtte gjøre noe, forteller Hansen.

Ifølge ildsjelen i Vadmyra ble det en hektisk påske for politiet da de løp rundt og jaktet innbruddstyver.

– De innså vel at det ble for ressurskrevende, og med velsignelse fra daværende lensmann, Harald Andersen, så Krimfri påske dagens lys i 1995.

Ikke ett eneste innbrudd

På det meste var 120 frivillige i sving for å passe på 188 bolighus i bydelen. Døgnet rundt kjørte de frivillige rundt og sjekket boliger og bedrifter. De så etter åpne dører eller vinduer, tegn til innbrudd og mistenkelige personer eller biler.

– I løpet av de 21 årene vi har holdt på, har det ikke vært innbrudd i ett eneste av de påmeldte objektene. Men vi har forhindret innbrudd, tatt tyver på fersken, dirigert trafikken og sørget for en tryggere bydel, sier Hansen fornøyd.

Sammensveiset bydel

Politiinspektør i Bergen vest, Tore Salvesen, sier til BA at Krimfri påske har betydd mye for tryggheten i området.

– Det er hevet over tvil at tiltaket har dempet kriminelle hendelser i påsken. Krimfri påske gjør at vi er mange øyne der ute. Samarbeidet betyr først og fremst at bydelen blir sveiset sammen. Vi bygger en beredskapsorganisasjon slik at den dagen det skjer noe, så kjenner vi hverandre, sier Salvesen.

LES OGSÅ: Disse frivillige jobber gratis for å sikre andres verdier

Han trekker blant annet frem knivstikkingsepisoden ved Sandgotna skole tidligere i vinter.

– Vi kjenner hverandre på tvers av etater, frivillige lag og organisasjoner. Vi er kjapt på pletten og samler gode krefter når noe skjer, sier politiinspektøren.

Han skryter voldsomt at Terje Hansens innsats.

– Uten Hansen hadde det ikke vært noe Krimfri påske. Sånne ildsjeler som han gjør det lett for oss å dra på påskeferie, smiler Salvesen.

Forebyggende

Mens storhetstiden til Krimfri påske var fra starten og et stykke ut på 2000-tallet, tror Hansen selv det fortsatt er behov for dem.

– Vi har hatt diskusjonen oppe de siste årene om vi skal fortsette, og konklusjonen ser dere jo. Vi er her fortsatt. Vi har hatt en dreining mot at vi ser til flere offentlige bygg og bedrifter enn private boliger. I år har vi 26 påmeldte privathus og 24 andre bygg som vi har kontroll på. Vi fokuserer mer på det forebyggende, sier Hansen.

Han trekker frem det sosiale, det samfunnsnyttige og de positive ringvirkningene Krimfri påske gir og har gitt som årsaken til at han har brukt utallige arbeidstimer på tiltaket.

– Vi vet at vi har gjort en viktig jobb på mange områder, hvor mye brukt det er for oss nå vet vi vel ikke før vi eventuelt er borte, sier han.

Kommunen ordnet opp

Tilbake på Bjørndalsskogen skole står døren til gymsalen åpen. Kommunen har fått beskjed, og før de dukker opp, sørger Daniel og pappa Terje for å sjekke alle de andre dørene. En bil som står parkert ved skolen blir rapportert inn til sambandssentralen hvor Sivilforsvarsforeningen holder oversikt over patruljene.

– Man får en god magefølelse når man har gjort dette en stund. Det er slett ikke sikkert det er noe spesielt med denne bilen, men nå finnes den i loggen dersom det skulle dukke opp noe senere, sier Terje Hansen.

– De gjør en kjempejobb. Jeg bor i bydelen, og vet at det har blitt roligere i påsken på grunn av dem. Det var flott at det var dem som oppdaget den åpne døren her på skolen og ingen andre, skruter Jarle Larsen fra Bergen kommune.

Han måtte rykke til Bjørndalsskogen skole for å låse den ulåste døren. Og takket være familien Hansen og de andre frivillige i Krimfri påske, tok ingen uvedkommende seg inn i gymsalen.