Det opplyser partiet i en pressemelding i ettermiddag. Meldingen lyder slik:

"Viser til dagens oppslag i Bergens Tidende:

Leder i Teknisk faglag av DnA, Trond Hjelmeland beklager at han har blandet rollene som fagforeningsleder i Det norske Maskinistforbund og partilagsleder i Arbeiderpartiet. På denne bakgrunn trekker han seg fra alle tillitsverv i Arbeiderpartiet.

- Jeg er glad for at Hjelmeland har trukket seg fra tillitsverv i Arbeiderpartiet i Bergen. Hjelmeland har beklaget at partilaget ble trukket inn i fagforeningen sitt arbeid med å få inn Jarle Veivåg i Bergen bystyre.

Hjelmeland har også avkreftet at partilaget har vært innblandet i nominasjonsprosessen i FrP, sier Odd Rambøl.

- Det er helt uakseptabelt at tillitsvalgte i Arbeiderpartiet opptrer slik Bergens Tidende har dokumentert i dagens artikkel, sier han videre.

Han legger til at både Arbeiderpartiet i Bergen og bystyregruppen var totalt uvitende om det partilagsleder Trond Hjelmeland foretok seg.

Med hilsen

ARBEIDERPARTIET I BERGEN"