Gå til sidens hovedinnhold

Lover å ta hensyn til skipene

Artikkelen er over 7 år gammel

Byråd Filip Rygg forsikrer at det er mulig å fylle på deler av Store Lungegårdsvann uten at man skader verneverdige kulturminner.

I mandagens BA kunne du lese om de tjue skipsvrakene som ligger på bunnen av Store Lungegårdsvann, deriblant historiske DS «Topdal» som sank i 1946.

Topdal, som er i forholdsvis god stand der den ligger på bunnen, er en av de eldste gjenværende dampbåtene, og anses av flere å ha kulturhistorisk verdi. Dampbåten, som ble bygget i 1874 i Kristiansand, er også vernet etter kulturminneloven.

Jernbaneverket ønsker nå å bruke fyllmasser fra arbeidet med å lage Ulrikstunnelen til å dekke til sjøbunnen i Store Lungegårdsvann, et forslag som Topdal-entusiastene frykter betyr at båten vil bli tildekket for evig tid.

Det forsikrer byråd for byutvikling, klima og miljø Filip Rygg at det ikke betyr.

– VIL IKKE GJØRE SKADE

– Hensynet til skipsvrakene som har kulturminneverdi er ivaretatt i våre planer, for vi har anledning til å fylle ut noen steder, og la være å fylle ut der det er vernede skip. Vi samarbeider med Sjøfartsmuseet om dette, forteller Rygg.

– Vi har ikke noe ønske om å gjøre uopprettelig skade på kulturminner.

Byrådet stiller seg positive til forslaget om å bruke massene til å fylle i sjøbunnen i Store Lungegårdsvann, av flere grunner.

  • Steinmassene som fylles på sjøbunnen kan dekke til forurensede bunnsedimenter
  • Under selve anleggsarbeidet vil man slippe å transportere fyllmassene langt vekk, noe som vil spare flere tusen lass med lastebil
  • Fyllmassene kan også brukes til å utvide landarealet ved Fløenstien, areal som kan brukes til fremtidig sykkel, rekreasjon og bybane.

– Det finnes flere miljøgevinster ved dette forslaget, sier Rygg.

Han forteller at selve saksbehandlingen foreløpig er på et tidlig stadium. Planen er ikke ferdig utarbeidet, og det skal også gjennom en høringsrunde, før det behandles i bystyret.

– Grunnen til at vi er såpass tidlig ute, er at det ikke er så lenge til Jernbaneverket skal begynne på tunnelen, og vi vil gjerne hadde dette avklart til det, sier byråden.

Kommentarer til denne saken