Lover at bergenserne vil merke satsingen

Byråd Filip Rygg (til v.) og fylkesordfører Tom Christer Nilsen møter pressen på det ferdige bybanestoppet ved Lagunen.

Byråd Filip Rygg (til v.) og fylkesordfører Tom Christer Nilsen møter pressen på det ferdige bybanestoppet ved Lagunen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Vi skal bruke rekordmye penger på bane og vei til neste år.

DEL

Denne uken legger byrådet frem sin innstilling til Bergensprogrammets plan- og byggeprogram for 2013.

Byråd Filip Rygg (KrF) og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) benyttet anledningen til å vise frem det nye bybanestoppet ved Lagunen.

– DETTE VIL BERGENSERNE MERKE

Stoppet markerer slutten på byggetrinn to av Bybanen og skal tas i bruk av passasjerer neste år.

– Satsingen på kollektivtrafikk skal merkes godt i Bergen fremover. Bybanen er selvfølgelig viktig, men vi gjør også mange andre grep. Bare neste år startes bygging av kollektivfelt i Fyllingsdalen, Askøyvegen fra Olsviktunnelen til Soravatnet terminal, og fra Rådalskrysset til Lagunen, sier fylkesordfører Nilsen.

I 2013 skal det investeres 1,5 milliarder til samferdselsprosjekter. 933 millioner går til Bybanen, mens 370 millioner til Ringveg vest. 224 millioner av potten går til sekkeposten planlegging, kollektiv, trafikksikring, gang- og sykkelveier og miljø.

ÅPNER NESTE ÅR

Oktobersnøen har dekket det nyasfalterte bybanesporet ved Lagunen, og arbeidet med byggetrinn to nærmer seg slutten.

Den andre uken i desember skal Bybanen ha sin første testkjøring helt til Lagunen.

– Bybanen har vist seg å bli langt mer populær enn noen av oss kunne håpet, og passasjertallet er i år allerede høyere enn det vi forventet å oppnå i 2015, sier Rygg.

Til sommeren neste år skal Bybanen frakte passasjerer helt fra bykjernen i Bergen til handlesenteret i sør. Samtidig fortsetter byggingen til Flesland hvor bane og ny flyplassterminal skal stå ferdig i 2016, men først må en bompengefinasiering vedtas i Stortinget.

– Vi kommer til å ha en fullstendig transformasjon i sør. Vi ønsker å få det til i nord også, sier Rygg med en tydelig adresse til samferdselsminister Marit Arnstad.

VIL HA STATEN PÅ BANEN

Ifølge Rygg blir samferdselsprosjektene i 2013 en rekordinvestering over ett år.

– Det er fylkeskommunen og bompengene som gjør at Bergen kan ha så store investeringer, forklarer han.

– Nå må vi bare sikre videre utbygging til Åsane, men da må staten sørge for å bevilge mer midler. Frem til nå har bergenserne betalt nesten hele bybaneutbyggingen, og det er helt urimelig.

Artikkeltags