Et svart teppe av forurensing: – En litt mildere versjon av Kina

Fersk rapport viser at mellom 4.000 og 6.000 eiendommer er eksponert for høy luftforurensing av svevestøv.