Det skriver Bergen kommune på sine hjemmesider.

– Vi har en beredskapsplan, og følger nøye med på utviklingen, sier klimabyråd, Julie Andersland (V).

Det er ventet moderat luftforurensing og fare for høy luftforurensning i sterkt trafikkerte områder fra tirsdag og frem til fredag.

Kommunen følger situasjonen tett, og har dialog med både Statens vegvesen og Bergen og omland havn AS når det gjelder tiltak som går på kommunens beredskapsplan.

Dersom det er varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført strakstiltak. Disse tiltakene går på forhøyde bompengetakster og gratis kollektivtilbud.

Mandag lyser luftmålerne grønt i hele Bergen.

– Vi oppfordrer folk til å la bilen stå og bruke kollektivt. Til dem som har gamle vedovner, ønsker vi at de bruker andre oppvarmingskilder hvis de har mulighet til det. Men de skal ikke fryse! sier Andersland.

Det vil ikke bli iverksatt strakstiltak fra tirsdag av, men hvordan det blir resten av uken, tør ikke klimabyråden si noe om foreløpig.

– Det må vi ta en vurdering på senere. Vi har løpende kontakt med flere faglige etater, sier hun.

Luftforurensning

Ved lave temperaturer og lite vind kan det oppstå inversjon. Det skjer når det er lite bevegelse i luftmassene.

I en slik situasjon øker temperaturen med høyden.

Siden kaldluft er tyngre enn varmluft, vil den bli liggende stabilt.

Dermed kan forurensing hope seg opp.