Tidlig torsdag morgen, før den største trafikken var i gang, var luftmålerne grønne.

Klokken åtte er imidlertid fargen skiftet til oransje på Danmarks plass, noe som betyr at helserisikoen er moderat.

Målerne i Åsane, Rådal, Loddefjord og på Klosterhaugen er grønne.

Du kan følge med på luftkvaliteten i kartet øverst i saken.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Luftforurensing

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Kortvarig eksponering for luftforurensning gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig eksponering også kan bidra til utvikling av sykdom.

Nyere forskning gir stadig sterkere holdepunkter for at luftforurensning også kan påvirke nervesystemet og øke hyppigheten av sykdommer som diabetes og lungekreft. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Kilde: Luftkvalitet.info

Kan bli rødt

– Jeg har sendt et varsel til kommunen nå, der de har fått beskjed om at det kan bli høy luftforurensning i sterkt trafikkerte områder i dag, forteller vakthavende Meteorolig ved Meteorologisk institutt, Steinar Skare, torsdag formiddag.

– Når du kommer til kvelden og det blir vedfyring vil dét også bidra, legger han til.

Finværet vi har hatt skal fortsette: Det blir lite vind og skyer, og lave temperaturer. Det betyr fortsatt gode forhold for giftlokket.

– Det kan danne seg tåke, som gjør at vi ikke får den kraftige inversjonen, forteller meteorologen.

Varselet gjelder fra nå, til og med mandag.

Ingen strakstiltak nå

Foreløpig settes det ikke i verk beredskapstakst og gratis kollektivtilbud, opplyser byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland tidlig torsdag ettermiddag.  Politikerne følger imidlertid fortsatt situasjonen svært tett.

– Det har vært ganske stabile prognoser hele uken. Det har jo vært fare for høy luftforurensning, og noen episoder med rødt nivå, men det har vært knyttet til svevestøv, forteller Andersland.

Når svevestøv er hovedårsaken til luftforurensningen, er det andre tiltak enn bompenger som er mest effektive, utdyper byråden.

– Da er det Statens vegvesen gjør med gaterengjøring og strøing bedre.

Politikerene oppfordrer imidlertid fortsatt bergensere til å unngå bilkjøring hvis de kan, og å begrense fyring i gamle vedovner der det er mulig.

Selv om strakstiltakene ikke blir iverksatt nå, er ikke faren over.

– Vi vurderer hele tiden, sier Andersland, og minner om at tiltakene skal varsles senest tolv timer før de iverksettes.

Rødt onsdag kveld

Onsdag kveld var det svært dårlig luft i Bergen. Det var betydelig helserisiko to steder: Luftmåleren på Danmarks plass og på Klosteret lyste rødt.

På Klosterhaugen var det røde og helsefarlige verdier av svevestøv (PM2,5) fra klokken 2100.

På Danmarks plass lyste det fortsatt rødt klokken 2200 onsdag kveld. Også der var det svært mye svevestøv, men også høye verdier av PM2,5 og PM10.

PM2,5 og PM10 er svevstøv, som kan komme av asfalt-, bremse- og dekkslitasje, strøsand, vedfyring, industri, langtransportert bidrag. NO2, om ofte kalles for NOx, dannes ved forbrenningsprosesser, og kommer fra eksosutslipp eller utslipp fra industri eller skipstrafikk.

RÅD TIL BEFOLKNINGEN

Etat for helsetjenester i Bergen kommune har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet disse rådene til byens befolkning:

  • Friske barn og voksne vil ikke ta skade av kortvarige, høye nivå av NO2- forurensing. Friske barn i skoler og barnehager kan trygt oppholde seg utendørs. Opphold ved selve trafikkmaskinen på Danmarks plass over litt lengre tid (> 1 time) vil når forurensingsnivået er høyt, kunne gi irritasjon fra slimhinner/luftveier.
  • Voksne og barn med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte-/karsykdommer har en betydelig risiko for en forverring av sine plager. De rådes til å unngå å oppholde seg utendørs i de forurensede områdene av byen. Dette gjelder også svevestøv.
  • Alle vil kunne oppleve irritasjonssymptomer når de blir eksponert for høye forurensingsnivåer der de bor eller oppholder seg. Slik plagethet er ubehagelig, men ikke farlig.
  • Allergikere vil kunne oppleve kraftigere symptomer fra luftveiene. Avhengig av reaksjon, bør også de unngå å oppholde seg utendørs. 
  • Bruk av støvmaske vil bare gi begrenset beskyttelse. Den kan beskytte mot svevestøv, men ikke mot NO2, som er en gass. 
  • Jonas-masken, som anbefales for astmatikere, beskytter mot innånding av kaldluft, ikke mot forurensing.

Kilde: Bergen kommune