Det viser målerne på luftkvalitet.info.

Etter å ha vært på høyeste skalanivå (lilla) i 20-tiden, som indikerer svært høy forurensing og alvorlig helserisiko, var luftkvaliteten blitt noe bedre i 2130-tiden.

Tobias Wolf-Grosse ved Nansensenteret påpeker at forekomsten av uvanlig høy forurensing med PM10 i Rådalen, har oppstått i en periode uten inversjon. Dette bekrefter også Vervarslinga på Vestlandet.

– Svært lokalt fenomen

Forskeren forklarer at den lokale luftforurensingen i Rådalen skyldes veistøv, og han relaterer det til høy bygge- og anleggstrafikk i området.

– Med høy sannsynlighet er dette et svært lokalt fenomen som kun skjer der det har samlet seg mye støv over tid og der det er nok turbulens til å virvle svevestøvet opp. Derfor er det sannsynligvis mye mindre forurenset luft bare 50 meter unna hovedveien eller byggeplasser, sier Wolf-Grosse.

 

Luftforurensning

Ved lave temperaturer og lite vind kan det oppstå inversjon. Det skjer når det er lite bevegelse i luftmassene.

I en slik situasjon øker temperaturen med høyden.

Siden kaldluft er tyngre enn varmluft, vil den bli liggende stabilt.

Dermed kan forurensing hope seg opp.

Han viser til at det er ganske stille vindforhold i Bergen.

– På en eller annen måte må støvet komme opp i luften. Sannsynligvis er det biltrafikk og transport knyttet til byggeaktivitet som skaper turbulens, sier Wolf-Grosse.

Måleren i Bergen sør står like ved rundkjøringen Flyplassvegen / Fanavegen i nærheten av Laguneparken.

Vanning av hovedveier og byggeplasser i området, er effektive tiltak for å binde støvet i det tørre været, forteller forskeren.

– Kan føles mellom tennene

For følsomme grupper i befolkningen kan svært høy forurensing med PM10 (lilla nivå), få helseeffekter. Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Luftveisirritasjoner og ubehag kan også forekomme hos friske personer.

– Når det er så mye støv kan du også komme til å føle det mellom tennene, sier Wolf-Grosse. 

Luftkvalitets-indeksen varsler forurenset luft etter følgende skala: lite (grønn), moderat (oransje), høy (rød) og svært høy (lilla).  

Utenom Rådalen er det lite forurenset luft i Bergen, viser luftkvalitet.info.