Kan femdoble bompengene på grunn av dårlig luftkvalitet

Det er meldt høy luftforurensing de nærmeste dagene.