– Må ha én hovedvei

 Det ble i 1978 bestemt at stamveien mellom Bergen og Oslo skulle være E16 over Filefjell. Den er fortsatt stamvei og i løpet av 2017 kommer den til å være vesentlig utbedret over store deler av strekningen. Rv 7 over Hardangervidden er alternativ nummer to som ble presentert på konferansen, E 134 er det sørligste alternativet.

Det ble i 1978 bestemt at stamveien mellom Bergen og Oslo skulle være E16 over Filefjell. Den er fortsatt stamvei og i løpet av 2017 kommer den til å være vesentlig utbedret over store deler av strekningen. Rv 7 over Hardangervidden er alternativ nummer to som ble presentert på konferansen, E 134 er det sørligste alternativet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det gir ingen mening å ha fem hovedtraseer over fjellet mellom Bergen og Oslo.

DEL

– Nå må vi først bestemme oss for en hovedkorridor øst-vest, så må vi lage en skikkelig hovedvei som blir den foretrukne. Alle forbindelsene over fjellet er viktige regionalt, og det skal de fortsatt være, men vi må se veiutfordringene i et nasjonalt perspektiv, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp).

ENGASJERER MANGE

Samferdselsministeren deltok i går på nasjonal veikonferanse i Bergen sammen med rekordmange deltakere.

– Det er mange som engasjerer seg for akkurat denne problemstillingen, den angår mange, sier næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), Vilrid Femoen.

OFV er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for tryggere og mer effektive veier og som arrangerer veikonferansen.

ALLE BLIR IKKE FORNØYDE

Per i dag er det E 134 over Haukeli som har mest trafikk i sommerhalvåret.

Mange av tungtrafikksjåførene sier at de foretrekker rv 52 Hemsedal foran rv 7 Hardangervidden om vinteren, blant annet på grunn av faren for vinterstenging.

Ministeren vil ikke forskuttere hvor en ny hovedtrasé øst-vest skal gå, men han lover at prosessen med å bestemme det ikke skal ta unødvendig lang tid.

– Hva er det du skal gjøre annerledes enn dine forgjengere?

– Vi skal se på selve systemet for planlegging og gjennomføring. Blant annet ved å opprette et veiinvesteringsselskap, og ved å ta større statlig styring om helhetlige, nasjonale prosjekter, sier Solvik-Olsen.

OMFATTENDE ARBEID

En studie som veivesenet nettopp har satt i gang, skal se på dagens traseer mellom øst og vest og hvordan de kan utvikles i fremtiden.

– Det er et omfattende arbeid, men det er viktig at vi evner å se helheten. Nå må vi se det store bildet og lage veier som er hensiktsmessige i generasjoner fremover. Alle kommer ikke til å bli fornøyde, men vi skal gjøre det vi kan for å ta raske og gode avgjørelser så fort studiene er klare mot slutten av året, sier Solvik-Olsen.

Det er per i dag allerede igangsatt arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for Arna-Voss og for Rv 7.

– Rv 7 er den beste løsningen fordi det er den korteste veien, mener Knut Arne Gurigard, leder for Interesseselskapet Rv 7.

– Vi har allerede kommet langt i utbedringen flere steder, og E 16 er den sikreste fjellovergangen, argumenterer leder for E 16 stamveiutvalget, Vidar Eltun.

FAKTA

  • Per i dag kan man komme seg over fjellet fra Bergen til Oslo via fem ulike veistrekninger: E16 Filefjell (519 km), Rv 52 Hemsedalsfjell (498 km), Rv 7 Hardangervidden (484 km), E134 Haukeli (456 km) og Hol-Aurland.
  • Luftlinjen er drøye 300 kilometer.
  • Oslo Economics la i går frem en rapport som har sett på fremtidig samfunnsøkonomisk gevinst ved å satse på en hovedvei mellom Bergen og Oslo.
  • Rapporten har kun sett på en brutto gevinst, altså hva samfunnet sparer på at trafikken går raskt og forutsigbart. Rapporten sier ingenting om kostnadene ved ny vei.
  • Rapporten viser at det er mest å spare på veien over Hemsedalsfjell, 31 milliarder i et 40-årsperspektiv.
  • Totalt kan samfunnet spare omkring 65 milliarder kroner i perioden 2021–2060 dersom man får en ny transportkorridor øst-vest som har høyere standard og som ikke blir vinterstengt slik hovedveiene mellom Bergen og Oslo ofte blir i dag.

Artikkeltags