Den lange striden mellom eieren av dette huset og Bergen kommune har gått inn i et nytt kapittel.

Konflikten mellom partene går mer enn ti år tilbake i tid, da huset i Blaauws vei brant.

Huseier har ikke satt huset i stand igjen etter brannen, og rot og skrot har hopet seg opp på eiendommen, til naboenes store fortvilelse.

For ett år siden skrev BA at byrådet konkluderte med at huset skulle tvangsrives og settes opp på nytt for eiers regning.

– Alle etater har vært inne i bildet, også brannvesen og politi. Vi har holdt på med dette i ti år, vi har fulgt alle prosedyrer, og vi har forsøkt å få eier til å respondere konstruktivt uten å lykkes, sa byrådsleder Monica Mæland til BA i midten av juni i fjor.

MER: Siden den gang har det vært mye dialog mellom kommunen og huseier.

Herman Münter, som eier villaen, fikk endelig frist til den 4. juni til å rydde opp selv, ellers ville kommunen komme for å rydde og sikre eiendommen.

Kommunens ryddefirma fikk imidlertid ikke adgang til eiendommen, og derfor har de nå gått rettens vei for.

I forrige uke konkluderte Bergen tingrett med følgende:

  • Huseier pålegges å gi Bergen kommune og arbeidere engasjert av Bergen kommune fysisk adgang til eiendommen.
  • Huseier pålegges å tåle rydding av eiendommen.
  • Huseier pålegges å tåle taksering av eiendommen.

DYRT: Kostnadene på selve rydde- og sikringsarbeidet forventer man vil komme opp i 300 000 kroner.

Disse må huseier selv stå for.

Det har ikke lyktes BA å få en kommentar til vedtaket fra huseieren.

Kommunaldirektør Petter Wiberg forteller til BA at de var nødt til å ta grep for å få ryddet opp i situasjonen.

– Vi skal nå rydde huset for å gjøre en ny vurdering over hvorvidt det kan settes i stand, eller om det må rives.