Mæland angriper Sivilforsvaret

Byrådsleder Monica Mæland ser ikke med blide øyne på brevet fra DSB.

Byrådsleder Monica Mæland ser ikke med blide øyne på brevet fra DSB. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

...og truer DSB med utkastelse. – Vi skal sikre at Hulen blir hvor de er.

DEL

Byrådsleder Monica Mæland ser ikke med blide øyne på brevet fra DSB. Der går det frem at byrådet ikke vil kjøpe tilbake en rekke eiendommer av Sivilforsvaret, med den konsekvens at blant annet Hulen må stenges ned.

– Bergen kommune strekker seg langt for å være en god samarbeidspartner for DSB. Blant annet har vi finansiert lokalene de i dag disponerer på Midttun. Men når vi opplever denne type oppsiktsvekkende oppførsel må vi vurdere om det er der de skal være lokalisert fremover. Denne fremgangsmåten er rett og slett ikke akseptabel, sier hun til BA.no.

Med det truer byrådslederen faktisk direktoratet med utkastelse. Samtidig garanterer hun for Hulens videre eksistens.

– Vi kommer til å sikre at Hulen får bli der de er. Vi ønsker også å videreføre leieavtalene med de andre leietakerne så langt det lar seg gjøre, sier hun.

EN REKKE ANLEGG

Dette er fjellanleggene DSB truer med å stenge ned.

Helleveien alarmplass - brukes i dag av Bergen Nord Skytterlag

Forskjønnelsen alarmplass - brukes i dag av Fjellsiden karateklubb

Hulen alarmplass - brukes i dag av stiftelsen Hulen

Skansen alarmplass - brukes i dag av bokseklubben Bergen Sparta

Herman Gransvei alarmplass - brukes i dag av Invisible MC klubb.

Søre Skogvei alarmplass - brukes av W. Giertsen AS

Melkeplassen alarmplass - leid av Bergen bolig og byfornyelse KF

Mæland står hardt på at det nettopp er Bergen kommune som eier disse eiendommene, og sier det er oppsiktsvekkende og urimelig at DSB krever at kommunen skal betale en overgangssum for å få dem tilbake.

KALLER INN TIL KRISEMØTE

– Sivilforsvaret har disponert eiendommene gratis, men har ikke lenger behov for dem. De investeringene som er gjort i lokalene er det leietakerne, blant andre Hulen, som har finansiert, sier byrådslederen.

Nå kaller Mæland DSB inn til krisemøte i rådhuset.

– Vi må kunne forvente at en statlig etat som DSB klarer å ha en dialog med kommunen, og vi skal kalle dem inn til et møte umiddelbart. Her har DSB kastet Hulen og en rekke andre aktører ut i en usikkerhet som er unødvendig og som kunne vært unngått. Gjennom kommuneadvokaten kommer vi til å gjøre det vi kan for å sikre at disse aktørene får nye leieavtaler med kommunen.

BYRÅDET VEKKER UNDRING

Avdelingsdirektør Anita Kronlund i DSB stiller seg undrende til byrådets vedtak.

– Jeg lurer på om kommunen har fått med seg alle fakta i saken, sier Kronlund til BA.no.

Hun viser til at DSB på vegne av staten har forhandlet med Bergen kommunen siden 2009.

– Dersom det ender med stenging, er det svært beklagelig. Vi vil ikke stenge anleggene dersom vi kan slippe, men vi kan ikke gi dem bort. Det er hjemlet i avhendingsinstruksen for staten. Jeg håper kommunen forstår at selv om anlegget står på kommunal grunn, kan de ikke få anleggene gratis, sier Kronlund.

Hun viser til tomtefesteloven § 41 der det står: «Når festaren krev overtaking, skal vederlaget setjast til det verdet husa og tilskipingane har for bortfestaren».

– Sivilforsvaret vil uansett ha et rettslig krav på godtgjørelse i henhold til tomtefesteloven § 41 tredje ledd. Bergen kommune har både en rett og en plikt til å overta de resterende anleggene mot vederlag. Vi forholder oss bare til det statlige regelverket. Det bør også Bergen kommune gjøre, sier Kronlund til BA.no.

LES OGSÅ: Morten Myksvoll (Frp) blogger om Hulen

Artikkeltags