Sommerens vaffelkrig

Vaffelkrigen har startet i Bergen by. En ønsker konkurransen velkommen, den andre vedkjenner seg den ikke.