Litt mer enn to måneder har gått siden den nasjonale ordningen med smilefjes-plakater i restaurantvinduet ble innført.

Plakatene, som er obligatorisk for spisestedene å henge opp, viser resultatet av Mattilsynets siste inspeksjon.

– Ett av poengene med ordningen er at Mattilsynets resultat skal bli mer synlig, men det er fortsatt litt uvant at resultatene er så offentlige, både for oss og for spisestedene, sier seniorinspektør i Mattilsynet Margrethe Wold.

Rask tilbakemelding

I tillegg skal smilefjesordningen gjøre kontrollene mer forutsigbare både for spisestedene og for gjestene, ettersom samme system nå brukes i hele landet.

Mattilsynets saksbehandling skal også bli mer effektiv, og der ser de allerede stor effekt i Bergen:

– Tidligere slet vi ofte med å få tilbakemelding fra spisestedene. Vi sendte ut brev etter brev uten å få svar. Nå får vi svært kjapp tilbakemelding på vedtak vi har fattet, sier Wold.

Dersom en restaurant har fått en dårlig karakter på grunn av brudd på regelverket kan de nemlig sende dokumentasjon på at feilene er rettet opp, og dermed få en bedre karakter å henge i vinduet.

– Vi er lovpålagt å sende ut et nytt bevis senest ti dager etter at vi har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding. Jo raskere vi får dokumentasjon fra restauranten, jo raskere får de et smilefjes så henge opp, påpeker avdelingssjef Aslaug Sandvin.

Begynnelsen

Ikke alle spisesteder er med i smilefjesordningen.

Et kriterium er at det må være stoler og bord i lokalet slik at det er anledning til å sitte ned og spise.

– Dette gjelder spesielt små kafeer og gatekjøkken, der noen er inkludert, andre ikke. Dette vurderes ut ifra om det er tilrettelagt og beregnet for at maten skal spises på stedet, sier Wold.

Storkiosker, bensinstasjoner, eller kantiner er heller ikke med i smilefjesordningen.

600 steder i Bergen og omegn inngår i smilefjesordningen. Alle skal besøkes like ofte.

– I andre sammenhenger jobber vi risikobasert, steder med størst risiko besøkes oftere. Slik er det ikke med smilefjesene, forteller Sandvin.

Hun understreker at de fortsatt fører tilsyn med spisesteder som ikke inngår i ordningen.

– Og selv om et sted har fått smilemunn vil vi følge opp dersom det kommer bekymringsmeldinger, understreker hun.

Smilefjes-ordningen

Ble innført i hele landet fra 1. januar 2016, på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet

Innebærer at restaurantene etter tilsyn må henge resultatet synlig for gjestene.

Det er mulig å oppnå tre forskjellige karakterer basert på resultatet av inspeksjonen: Smilemunn, strekmunn eller sur munn.

Smilemunnen innebærer ingen brudd på regelverket eller kun bagatellmessige brudd på regelverket

Strekmunn innebærer brudd på regelverket som må rettes opp

Sur munn innebærer alvorlige brudd og mangler.

Ved de mest alvorlige brudene risikerer stedene å bli stengt mens feilene utbedres.

Hele rapporten fra smilefjestilsynet gjøres tilgjengelig på matportalen/smilefjes. no

Steder som får strekmunn eller sur munn, og som retter opp feilene og kan dokumentere dette for mattilsynet, kan få karakteren omgjort i etterkant av tilsynet

Mattilsynet i Bergen og omegn har 600 spisesteder som inngår i smilefjesordningen. 400 er i Bergen.

Stedene skal besøkes 1,5 ganger per år, eller tre ganger på to år.