Mattilsynet tok beslag i varer i butikken for andre gang på to år

Under et tilsyn hos Tyrkisk Mat på Slettebakken fant Mattilsynet kjøttvarer liggende i romtemperatur, og tok beslag i disse på stedet. Butikksjefen sier til BA at det skyldtes en forglemmelse at varene ikke ble lagt i kjøleskapet. Butikken fikk også pålegg om å utarbeide bedre rutiner for blant annet renhold og vedlikehold.

Under et tilsyn hos Tyrkisk Mat på Slettebakken fant Mattilsynet kjøttvarer liggende i romtemperatur, og tok beslag i disse på stedet. Butikksjefen sier til BA at det skyldtes en forglemmelse at varene ikke ble lagt i kjøleskapet. Butikken fikk også pålegg om å utarbeide bedre rutiner for blant annet renhold og vedlikehold. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Under et tilsyn på Tyrkisk Mat på Slettebakken tok Mattilsynet beslag i flere varer de fant, blant annet en pose med kjøttpålegg og pølser.

DEL

– Mattilsynet vurderer regelbruddet som svært alvorlig, står det i rapporten.

Det ble fattet et hastevedtak på stedet om omsetningsforbud og beslag av kjøttvarer de fant, som butikksjefen ikke kunne vise dokumentasjon for.

Blant annet ble det tatt beslag i en pose med kjøttpålegg og pølser som ble funnet i romtemperatur. Posen inneholdt kjølevarer som skal oppbevares mellom to og syv grader.

I tillegg ble det tatt beslag i 14 pakker pølser som lå i kjøledisken i butikken, som butikksjef på tilsynstidspunktet ikke kunne fremvise pakkseddel og kvittering for.

Disse har butikksjefen i ettertid vist frem dokumentasjon for, og kjøttet ble returnert.

FJERDE GANG PÅ TO ÅR

Mattilsynet skriver at det er forbudt å omsette varer som ikke er trygge, og at de vurderer kjøttvarene de fant i butikken som en mulig helsefare.

Grunnen til det er at de ikke kan spores tilbake til leverandør, og det kan heller ikke vises til transport ved korrekt oppbevaringstemperatur.

Butikken fikk også pålegg om å sikre rutiner for blant annet temperaturkontroll, renhold og skadedyrkontroll.

Ved tilsynet ble det blant annet avdekket at butikken ikke har dokumentert temperatur i kjøle- og fryseinnretningene siden april. Kjøleskapet holdt ved tilsyn elleve grader, og matvarer i fryseboks i kjelleren luktet, skriver de.

I tilsynsrapporten skriver mattilsynet at de har vært på tilsyn hos samme butikk fire ganger i løpet av de siste to årene.

Ved ett annet tilsyn ble det vedtatt omsetningsforbud for varer uten dokumentasjon, og ved to tilsyn fant de manglende sporbarhet på varene, og påla butikken å lage bedre rutiner.

– Tilsynshistorikk viser gjentakende brudd på regelverket av samme alvorlige karakter, skriver de i rapporten.

– FORGLEMMELSE

Butikksjef Khaled Karim Saleh sier til BA at matvarene som ble funnet i romtemperatur skyldes en ren forglemmelse.

– De ble tatt ut av kjøleskap i kjelleren for å legges i kjøl i butikken, men så ble dette glemt.

Han understreker at han i etterkant av tilsynet viste frem dokumentasjon på kjøttet som lå til salgs i butikken, og fikk dette tilbake.

– Vi jobber med å følge opp rutinene våre for å måle kjøleskapstemperatur og de andre tingene som er påpekt. Jeg har vært bortreist i en periode og har ikke hatt anledning til å følge dette opp, sier han.

Han sier at det er positivt at Mattilsynet kommer på tilsyn.

– De påpeker hvordan butikken kan drives på en best mulig måte, det er bra, sier han.

Artikkeltags