– Vi har ikke alle detaljer, men det er ikke den samme salmonellabakterien som ble oppdaget på NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo. Det er vi helt sikre på, sier seniorinspektør i Mattilsynet, Arve Per Viken.

Naustdal og Dale

Bakgrunnen for båndleggingen er at en travhest fra Naustdal har vært noen dager i en stall i Vestfold, hvor den fikk påvist salmonella. Prøven ble tatt fordi stallen i Vestfold var kontaktstall til utbruddet ved Veterinærhøgskolen i Oslo. Naustdal-stallen vurderes nå som salmonellasmittet, og er isolert.

En annen hest fra stallen i Naustdal sto en uke i Stall Halvorsen på Bergen Travpark. Derfor vurderes stallen på travparken som kontaktbesetning, og er isolert i frykt for salmonellasykdom, ifølge Arve Per Viken.

– Vi har fulgt vanlige prosedyrer, og for å fryse situasjonen valgte vi å båndlegge stallen på Bergen Travpark, primærkilden i Naustdal og en stall i Dale i Sunnfjord, sier seniorinspektøren fra Mattilsynet.

Svar mandag

Tirsdag denne uken ble det tatt prøver av fersk avføring fra hestene og miljøprøver i de tre stallene. Det tar minimum fire døgn før Mattilsynet med sikkerhet kan opplyse at en prøve er negativ. Er prøven positiv, kommer det ikke endelig svar før bakterien er typebestemt.

– I praksis får de tre stallene svar over helgen.

Seniorinspektør Arve Per Viken understreker at det er travle dager på de to laboratoriene som analyserer prøvene.

– I kjølvannet av saken med utspring fra NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo snakker vi totalt om mer enn tusen prøver på relativt kort tid!