Mattilsynet fant alvorlige brudd på regelverket for trygg mat knyttet til skadedyr da de besøkte MM og Il Forno, som holder til i Dickens gamle lokaler, den 13. august i år.

Konsekvensen ble at restauranten som har flyttet inn i Dickens gamle lokaler ble stengt på dagen.

«I dette tilfeller finner vi at det av hensyn til mattryggheten er nødvendig å utføre umiddelbare tiltak. Vi fatter derfor hastevedtak i saken.»

Det skriver Mattilsynet i vedtaksbrevet etter inspeksjonen.

Restauranten ble bedt om å utføre nødvendig omfattende renhold og desinfisering av overflater og utstyr. I tillegg ble restauranten bedt om å dokumentere skadedyrkontroll, hvilke tiltak som har blitt utfør og som pågår, både for rotter og insekter.

Dette fant de

– Mattilsynet observerte gammel inntørket rottelort på lageret i en krok under en trapp. Det sto kasser med brus i dette området og var skittent rundt og under kassene, oppgir tilsynet.

De fikk ikke oppgitt dokumentasjon på skadedyrkontroll.

Fra personalet fikk mattilsynet dessuten vite at det var observert en rotte inne i lokalene i baren for tre uker siden.

Restauranten oppga at skadedyrfirma tok seg av rotten, men kunne ikke vise dokumentasjon på slike tiltak.

– Vi fikk vite at det over lengre tid har vært høy aktivitet av rotter i området bak restauranten og derfor utført noe nødvendig tetting av bygg og yttervegg, skriver Mattilsynet i vedtaksbrevet.

Flere observasjoner av overflater som ikke var – eller var for dårlig – vasket, fikk mattilsynet til å trekke konklusjonen at det med svært stor sannsynlighet har vært en rotte inne i bygget som kan ha vært i kontakt med overflater som senere ikke har blitt rengjort.

– Dette utgjør risiko for smitte til næringsmidler som lagres og håndteres her, skriver tilsynet.

14. august opphevet Mattilsynet restriksjonene.

– Begrunnelsen for vedtaket er vår vurdering om at grunnlaget for restriksjonen nå ar falt bort, forklarer tilsynet.

Restauranten ble også ilagt et gebyr på 2300 kroner fordi Mattilsynet fant det nødvendig å gjennomføre et oppfølgingstilsyn.

– Skrekkelig lei oss

Daglig leder Bjørn Gerry Viksund i Inventum gruppen som driver begge restaurantene sier til BT at de beklager og er skrekkelig lei seg.

Han lover samtidig en «knallhard» oppfølging som følge av Mattilsynets funn.

– Vi har et eksternt skadedyrfirma som er på ukentlig inspeksjon. alle tiltak de har kommet med, er blitt fulgt opp umiddelbart. Vi har drevet spisesteder over 30 år, og har aldri hatt problemer med Mattilsynet tidligere. det er trygt å spise hos oss, sier Viksund til avisen.