Tirsdag 28. august var Mattilsynet på inspeksjon hos Vågal i Kong Oscars gate. Inspeksjonen ble utført etter at Mattilsynet ble tipset om at det var en rotte i lokalet.

Resultatet: Vågal ble stengt på dagen.

– Virksomheten pålegges umiddelbart å stenge all matlaging på kjøkkenet inntil lokalene er sikret mot skadedyr. Dere må også vaske og desinfisere kjøkkenlokale, står det blant annet i hastevedtaket.

Restauranten fikk videre beskjed om å vente på Mattilsynets tillatelse før de kunne starte opp tilberedning og omsetning av mat.

Hastevedtaket ble fattet etter at tilsynet fant en død rotte i en rottefelle under en arbeidsbenk på kjøkkenet.

Saken fortsetter under bildet.

 

Forhåndsvarsel

– Mattilsynet vurderer regelbruddet som svært alvorlig for mattryggheten. Vi har derfor fattet vedtak uten forhåndsvarsel for å sikre umiddelbar gjennomføring av vedtaket, står det i brevet fra tilsynet.

I tillegg til rotten ble det observert varer, kasser med drikkevarer og ølfat på gulv hvor det ikke var vasket.

Etter inspeksjonen sendte tilsynet også ut et forhåndsvarsel om vedtak. Der varsler de at restauranten kan bli pålagt å holde lokaler der det oppbevares og håndteres næringsmidler, rene og i god stand.

Dersom vedtaket fattes vil restauranten dessuten bli pålagt å lage og gjennomføre en detaljert plan for hvordan renhold av kjøkken skal sikres.

Saken fortsetter under bildet.

 

Beklager

Onsdag 29. august gjennomførte Mattilsynet et nytt tilsyn for å følge opp regelbruddene.

Denne gangen kom Vågal bedre fra det, og Mattilsynet opphevet stengingen igjen.

Da hadde skadedyrkontrolløren Rentokil tettet et hull og konstatert at det ikke lengre var rotter i restauranten. I tillegg utarbeidet Vågal selv en skriftlig renholdsplan som skal sikre renholdet av kjøkkenet.

Restauranten ble ilagt et gebyr på 2300 kroner fordi Mattilsynet måtte gjennomføre et oppfølgingstilsyn.

Per Trygve Bolstad er styreformann i Creosote & Friends som driver Vågal.

Saken fortsetter under bildet.

 

Han forklarer at restauranten selv oppdaget rottesituasjonen allerede et par dager før Mattilsynet dukket opp.

– Vi hadde allerede Rentokil på banen da de kom på banen. Hullet var alt tettet og vi jobbet med å se om det var dyr igjen i huset, noe det dessverre var. Det er selvfølgelig veldig beklagelig at det skjer, men i gamle Bergenshus er det veldig små sprekker, og da kan slikt skje, sier Bolstad.

Han forsikrer at alt nå er desinfisert, huset tett, og at det aldri var fare for mattryggheten.

– Vi kunne selvsagt tenkt oss at det aldri hadde skjedd, men rottene trenger dessverre ikke mer enn noen millimeter for å komme seg inn. Vi tok tak i problemet så fort vi oppdaget det.

Styreformannen har ikke noe imot at Mattilsynet dukket opp så kort tid etter at rottesituasjonen oppsto.

– Vi spiller på lag med Mattilsynet og er opptatt av å ha det rent og ryddig, så det har vi ikke noe problem med.