Fjerner kunst i medielandsbyen

Entra opplyser i en internmelding at de har fått «en del» reaksjoner, og tar dermed ned kunsten.