Naboene fortviler over ny skjerm utenfor medielandsbyen

Entra demonterer den forhatte kjempeskjermen utenfor medielandsbyen. Men naboene er skuffet.