PFU kritiserer medienes Lommedalen-dekning

Artikkelen er over 2 år gammel

PFU mener at TV 2, NTB, Dagsavisen og Dagbladet brøt god presseskikk da barn ble omtalt som mobbere etter at en 13 år gammel jente døde nyttårsaften 2015.

DEL

Også Aftenposten og Budstikka får kritikk for sin dekning.

Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn. Spørsmålet som diskuteres på tirsdagens møte, er om mediene gikk for langt i å omtale barn som mobbere etter at Angelica Heggelund døde på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

– Viste ikke tilstrekkelig omtanke

Om TV 2s dekning av saken sier utvalgsmedlem Sylo Taraku fra Tankesmien Agenda følgende:

– For det første får mobbepåstander en sentral plass. For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet. For det tredje identifiserer man skolen. Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene. Dette er et klart brudd på Vær varsom-plakaten.

Utvalgsmedlem Martin Riber Sparre fra Dagens Næringsliv mener TV 2 ikke viste tilstrekkelig omtanke for barna kanalen omtalte i sine nyhetsinnslag.

– De som får rettet beskyldninger mot seg om å ha forvoldt en annens død, er 13 år i dag. Det krever en helt annen omtanke enn det TV 2 har vist, sier Sparre.

«Skinnforbehold»

Når det gjelder NTBs dekning, trekker konstituert PFU-leder Liv Ekeberg særlig fram at nyhetsbyrået sender saker til en rekke norske medier, hvorav enkelte også har automatisk publisering.

Ekeberg var i likhet med flere andre utvalgsmedlemmer opptatt av at både TV 2 og NTB har brukt formuleringen "skal ha", som forbehold når påstander om mobbing er gjengitt. Denne bruken av uttrykket kalte konstituert PFU-leder Liv Ekeberg et "skinnforbehold".

Når det gjelder Dagsavisen reagerer utvalget særlig på at mobbepåstandene kobles til én elev, altså referert til i entall. Dagbladet fikk anerkjennelse for blant annet å ha oppdatert en nettartikkel om saken, inkludert en begrunnelse for dette, men ble likevel felt.

Aftenposten fikk skryt

I sin dekning skriver Aftenposten at den erfarer at jenta ble mobbet.

– Jeg stoler på Aftenposten når de erfarer noe. Da er det ganske stor sannsynlighet for at det er riktig, sier Fjeldheim, som mener en formulering om at avisa "har erfart påstander om mobbing" ville vært bedre.

Flertallet i utvalget kritiserer Aftenposten for dekningen, men samtidig får avisa ros for å ha gjort mer enn andre for å ta forbehold og for en gjennomgående forsiktig framtoning.

Utvalget endte med enstemmig kritikk av lokalavisa Budstikka, som var klaget inn for et leserinnlegg fra den 13-årige jentas bestefar, samt en artikkel og en kommentar fra redaktøren. Utvalget oppfatter leserinnlegget slik at jentas medelever nærmest gjøres til skyldige for hennes dødsfall.

– Påstandene er så grove og rammer så hardt, og det er grenser for hva man kan trykke i et leserinnlegg. Her burde det vært gjort på en annen måte, sier utvalgsmedlem Sparre.

Samtidig får avisa ros for redaktørens kommentar, som ifølge utvalget setter saken i en sammenheng.

Fortløpende behandling

Klagene mot NRK og avisene VG og Valdres skal også behandles tirsdag.

Det var daværende konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils Øy, som brukte initiativretten for å klage inn mediene til klageorganet. I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.

Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april. Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren døde av avmagring. Hun nekter straffskyld og mener tiltalen bygger på enkelthendelser som er tatt ut av sin sammenheng. Det er satt av seks uker til saken.

Artikkeltags