Men tilsynet vil holder døren på gløtt. For selger konsernet seg ut av Adresseavisen, vil tilsynet vurdere saken på nytt.

Medietilsynet skriver at de ikke har lagt Schibsteds uttalte intensjon om å selge seg ned i Adresseavisen til grunn for vurderingen. Men opplyser at et salg vil kunne ha betydning for saken dersom salgsintensjonene senere gjennomføres.

- Etter et salg vil ikke Schibsted lenger ha kontroll med en tredel av dagspresseopplaget. Det må derfor foretas en konkret vurdering av Schibsteds eierstilling, skriver tilsynet i onsdagens vedtak.

Men et salg av Adresseavisen er neppe nok.

- Vi sier for så vidt at vi ikke ser at det salget vil være tilstrekkelig, sier områdeleder Gudbrand Guthus i Medietilsynet til E24. Han legger til at det skal en god del til før Medietilsynet blir fornøyd.

STERK POSISJON
Schibsted ASA, Aftenposten AS, Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS og Stavanger Aftenblad ASA startet i 2006 arbeidet med å gjennomføre en eiermessig integrasjon av partenes medievirksomhet gjennom dannelsen av et nytt børsnotert mediekonsern - Media Norge.

Like før jul 2006 vedtok styrene i de ulike foretakene å delta i det videre arbeidet med etableringen. Deltakelsen ble videre vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 15. februar 2007.

Medietilsynet ga ut et høringsnotat 24. april 2007, hvor tilsynet konkluderte med at sammenslåingen førte til at Schibsteds ville få en for sterk posisjon i det norske avismarkedet.

- Medietilsynet mottok 13 høringssvar i høringsrunden, men har ikke funnet nye momenter i høringsrunden som har ført til at tilsynet vil endre sin konklusjon fra høringsnotatet, skriver tilsynet i en pressemelding.

Medietilsynet har derfor sendt et varsel til partene der tilsynet opplyser at de griper inn mot Schibsteds oppkjøp i forbindelse med etableringen av Media Norge.

Partene inviteres videre til å uttale seg i saken og komme med et forlag til minnelig løsning.