Gå til sidens hovedinnhold

Mener Flesland-byen ikke er flygedyktig

Artikkelen er over 7 år gammel

– En airport city vil gjøre investorene avhengige av vekst i flytrafikken for lang tid fremover. Bygg heller en togby i sentrum, sier Gabriel Fliflet.

– Avinor har ikke bakkekontakt, slår nestleder i Naturvernforbundet i Hordaland, Gabriel Fliflet, fast.

Han har jobbet mye med ekspansjonsplanene til Avinor på Flesland.

– Jeg tok et enkelt søk i Avinor-rapporten om Bergen lufthavns nytte for regionen og samfunnet. Jeg søkte på «klimagass», «CO2» og «forurensing». Null treff, sier Fliflet, og sukker.

– Avinor har vel et samfunnsansvar ut over det å tilby flyreiser og tjene penger, spør han.

– UTSLIPP UTEN REGNSKAP

Når det blir snakk om forurensing, snakker flybransjen ofte om at ny teknologi skal gi lavere drivstofforbruk.

– Men det de henter inn på lavere drivstofforbruk, spises opp av den voldsomme veksten, sier Fliflet.

Trafikkveksten vil trolig ikke fordele seg proporsjonalt på dagens flyruter. Veksten vil bli størst på langdistanserutene, mener Naturvernforbundet.

– Flyruter til for eksempel Asia og USA gir store mengder utslipp, rett og slett fordi det er så langt. Flyutslippene er enorme i forhold til for eksempel bilutslippene, fordi bilene beveger seg over mye kortere avstander. Disse utslippene er utrolig nok ikke med i noe norsk utslippsregnskap, sier Fliflet.

ALLE ANDRE KUTT NULLES UT

– Alle planlagte kutt i Bergens øvrige klimautslipp viskes ut av den formidable utslippsøkningen det legges opp til på Flesland. Reduksjon i utslipp på andre områder i Bergen nulles ut av Flesland, sier Fliflet.

Naturvernforbundet har regnet ut at det nye terminalbygget (T3) på Flesland vil nå en toppkapasitet på ti millioner passasjerer i år 2023.

* LES OGSÅ: Utenlandstrafikken øker kraftig på Flesland

T3 = RULLEBANE 2?

– Kommunens energi- og handlingsplan tilsier at de samlede klimautslippene i kommunen må være redusert med 0,3 millioner tonn CO2 fra 2011 til 2023. Veksten i utslippene fra fly som går til og fra Bergen lufthavn i det samme tidsrommet har Naturvernforbundet beregnet til 0,3 millioner tonn CO2, sier Fliflet.

Når terminalen er utvidet til å takle en betydelig økning i antallet passasjerer, frykter Fliflet at det vil bli brukt til å presse frem et krav om bygging av ny rullebane øst for Langavatnet.

– En ny rullebane er unødvendig og representerer et stort miljøproblem i form av støy og forurensing. En ny rullebane er et stort skritt i feil retning når det gjelder løsninger på klimaproblemet, mener Fliflet.

BESTRIDER REGNESTYKKET

Avinor har regnet ut at det vil bli dyrt for samfunnet dersom flyplassen ikke bygges ut, og passasjerer for eksempel tvinges til å ta tog.

– Her er det en del tallmagi ute og går. De regner blant annet med at hvis jeg som fritidsreisende tar toget tur-retur Bergen – Oslo, så taper samfunnet 1800 kroner fordi jeg ikke sparte tid på å reise med fly. Om jeg leser en hel bok på togreisen, i stedet for å begynne på boken om bord i flyet og så lese resten når jeg er kommet hjem, bokfører man altså dette som et økonomisk tap for samfunnet! Ikke rart de får det til å bli lønnsomt med flyplassutbygging, hevder Fliflet.

– Helt hull i hodet, sier han.

– DROSJE DYRERE ENN FERIE

– Det er nærmest tverrpolitisk enighet om ikke å øke biltrafikken i Bergen. Førsteprioritet for samfunnet burde ikke være å sende folk på lange helgeturer for småpenger, sier naturverneren.

– Det er noe som heter at forurenser skal betale. Når drosjeturen fra Åsane til Flesland koster mer enn helgeturen til Riga, er det noe som er riv ruskende galt, sier han.

Det er altså ikke arbeidsreiser som er det største problemet, ifølge naturvernforbundet.

– Jobbreisene går ofte over kortere avstander og gir dermed lavere utslipp enn en del fritidsreiser, sier han.

VIL HA TOGBY I BYN

– En airport city vil gjøre investorene avhengig av vekst i flytrafikken for lang tid fremover. Bygg heller en togby i sentrum, sier Fliflet. Flyplassbyen fremstår som et nytt, bilbasert kjøpesenter, ifølge Naturvernforbundet.

– Den fremstår som en ren kommersiell nyetablering som vil være stikk i strid med Bergen kommune sitt mål om fortetting. Fleslandsområdet er ikke ideelt for trafikkgenererende nyetableringer. Det ligger i utkanten av det tettbebygde byområdet. Selv med bybane vil det være forholdsvis tungvint å ta seg hit kollektivt fra store deler av byen, mener forbundet.

For reiser til Oslo mener naturvernerne at en kraftig oppgradert Bergensbanen er det absolutt beste alternativet til fly.

– SOM GREKERE I FINANS

Han mener at Avinor må vise hva utbyggingen på Flesland vil føre til av utslipp.

– Bare innen parkering er det ubesvarte spørsmål. De skal lage 5000 nye parkeringsplasser der oppe. Det skjer uten debatt. Langt mindre parkeringsprosjekter får stor oppmerksomhet. Man overvåker skillingen, men lar daleren styre som den vil, sier Fliflet.

Han mener det er politikernes ansvar å se på helheten i klimapolitikken, men han har ikke så store forhåpninger til dem.

– De fleste politikerne oppfører seg i klimapolitikken slik greske politikere gjør i finanspolitikken. De lukker øynene. Båten vi alle sitter i lekker, men de øker farten, mener han.

– En forutsetning for kraftig vekst på Bergen lufthavn er at politikerflertallet fortsatt ikke tar klimatrusselen på alvor, sier Fliflet.

Kommentarer til denne saken