Wenche Tømmervik har lest nekrologer siden hun var liten, og har siden 2008 jobbet som medium på fulltid.

Søndag holdt hun foredrag om medium som ressurs for politiet i savnet- og kriminalsaker på Alternativmessen i Grieghallen i Bergen. Hun mener samarbeidet med klarsynte i denne typen saker er vanligere enn det politiet ofte gir uttrykk for.

– Noen steder har politiet lister under bordet med folk de kontakter om de står fast i en sak. Dette er ulikt fra by til by, men politiet i Bergen er flinke til å bruke slik ekstra informasjon når det står fast. Jeg har flere kollegaer her som sier de blir bedt av bergenspolitiet om å se på saker, sier Tømmervik.

Hun holder til i Tyrestrand en time utenfor Oslo, og forteller at det oftest er pårørende som kontakter henne for å se på saker, men at også politikammer henvender seg direkte til henne. Nå etterlyser hun større innsyn for at hun og andre medium skal kunne bidra til at flere saker blir løste.

VIL HA MER INNSYN

– Det gjelder innsyn i alt fra hendelsesforløp, familieforhold, boforhold og så videre. Det er frustrerende å gi politiet informasjon når de sitter der med pokerfjes, selv om jeg forstår at de er avhengige av at vi ikke sprer informasjon videre.

Hun er klar på at det ikke er klarsyntes oppgave å løse saker, men mener de i flere tilfeller kan være viktige brikker for å få svar.

– Jeg håper vi kan få til et tettere samarbeid der vi på lik linje med vitner og gjenstander fra åsted kan være med på å løse saker, sier hun.

– At vi kan bli sett på som en ressurs, og ikke bare som en plagsom gjeng med synsere.

Hun forteller at dagens situasjon er slik at det er tilfeldig om tips fra klarsynte følges opp eller ikke, og at det har gjort til at pårørende ringer inn informasjon fra klarsynte som de har vært i kontakt med, som tips.

– Dette skjer når de opplever at politiet ikke reagerer.

MENER «SIRKUSET» KAN ØDELEGGE

Tømmervik mener politiet i større grad må forstå hvordan medium som henne selv jobber, og at det noen ganger er snakk om tåkete metaforer som dukker opp, mens ting andre ganger kan være krysstallklart.

Samtidig mener hun mye av «hippiekulturen» rundt det spirituelle kan være med å vanskeliggjøre aksept for bruk av medium som ressurs i politisaker.

I Dovregubbens hall er det fylt opp med ulike stands – alt fra healing, håndanalyse, tarot og samtaler med klarsynte, til utsalg av økologisk snop og kroppsanalyse.

– Det er jo bare å se på det sirkuset som er her på messen, med fjør og spesielle klær og det hele. Har man behov for at det skal synes på ditt ytre at du er spirituell, da har du ikke skjønt at det er i ditt indre det skjer.

– Man må gå bort fra synsing, og jobber konkret. Dette er et fag, ikke en hobby.

Hun legger til at hun mye av det som fins på messen kan gi folk inspirasjon til teknikker for å bruke evnene sine.

BRUKTE SYNSKE I DUNG-SAKEN

Geir Gudmundsen sier at han aldri har brukt klarsynte som politimester i Hordaland.

– Hva eventuelle etterforskere har gjort, kjenner jeg ikke til, sier han.

Therese Hussein, kjent fra tv-programmet «Jakten på den 6. sans», har tidligere sagt til BA at hun har bistått politiet med savnet-saker flere steder i landet. Hun nevnte da spesielt Trine Frantzen-saken.

Politiinspektør Tore Salvesen har tidligere bekreftet at de har brukt synske i Dung-saken.

– Jeg har ikke konkret kunnskap om de sakene du nevner, men ser ikke bort i fra at synske selv tar kontakt med politiet i forsvinningssaker, sier politimester Gudmundsen.

NEI, NEI, NEI

BA spør politimesteren om etterforskere står fritt til å benytte seg av synske dersom de ønsker det, og om etterforskere eventuelt da betaler for disse tjenestene.

Vi lurer også på om politiet ønsker et tettere samarbeid med synske i savnet-saker, og om det er aktuelt å gi klarsynte innsyn i saker.

– Spørsmålene dine kan alle besvares med nei fra min side, sier Gudmundsen.