Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet er sikre på at det foregår menneskehandel i Bergen. Nå skal de bli flinkere til å avdekke det.

Artikkelen er over 3 år gammel

Bergen kommune skal bli bedre rustet til å oppdage og hjelpe ofre for menneskehandel.

– Vi vet at det er mennesker som er utsatt for tvang eller er i en tvangslignende situasjon her i Bergen, sier helsebyråd Vigdis Gåskjenn (KrF) til BA.

I disse dager setter byrådet i gang arbeidet med å utarbeide en egen kommunal handlingsplan mot menneskehandel, som har som mål å øke kompetansen og spisse innsatsen i dette arbeidet.

– Det gjøres allerede en del på dette feltet, men med denne planen skal vi se på hvordan de ressursene vi har kan brukes bedre til å forebygge og avdekke menneskehandel, og hjelpe dem som er utsatt.

Vil påvirke regjeringen

En av utfordringene med å avdekke menneskehandel er at lovverket i dag bare gir beskyttelse til offeret dersom saken ender i retten, det holder ikke at det er sannsynliggjort at en person er utnyttet.

Det gjør at mange vegrer seg for å vitne mot bakmennene, ettersom de risikerer å bli utvist eller havne tilbake i utnyttelse igjen.

– Kirkens Bymisjon bruker betegnelsen resirkulasjon om ofre som utnyttes i prostitusjon, kommer seg ut, men så havner tilbake igjen. Dette lovverket er noe vi kontinuerlig jobber politisk med opp mot regjeringen, og det vil vi også fortsette med, forsikrer helsebyråden.

I 2016 la regjeringen frem sin handlingsplan mot menneskehandel. Da hadde det gått nesten tre år siden den forrige handlingsplanen gikk ut, og både politi og ulike hjelpeorganisasjoner som jobber med ofre for menneskehandel hadde lenge etterlyst en ny plan.

For politiet har det vært viktig at det tilføres nye midler til etterforskning, ettersom sakene ofte er svært komplisert. Andre har blant annet etterlyst bedre rettsvern for ofrene.

Den nye planen ble imidlertid kritisert fra flere hold for å være skuffene, lite forpliktende og underfinansiert.

– Er kommunens handlingsplan et svar på at regjeringens ikke er god nok?

– Vi lager vår handlingsplan helt uavhengig av regjeringens plan, selv om jeg til dels er enig i kritikken mot den planen, svarer Gåskjenn.

Setter av 700.000

I kommunens handlingsplan legges det opp til en styrking av utekontaktens arbeid på dette feltet.

I tillegg vil kommunen fortsette å utvikle et godt samarbeid både med politiet og med frivillige organisasjoner som for eksempel Kirkens Bymisjon, For Freedom og Røde Kors.

I budsjettet for 2018 er det satt av 700.000 kroner til arbeidet med handlingsplanen. 450.00 av disse er øremerket Utekontakten.

– Det er mye som kan gjøres på kommunalt nivå på dette feltet. Vi skal jobbe bredt med denne planen og se på alle virkemidler vi har. Vi skal involvere de fleste byrådsavdelingene i arbeidet. Ofre for menneskehandel finnes i flere bransjer, og vi må øke den generelle kunnskapen slik at mer avdekkes, sier Gåskjenn til BA.

Kommentarer til denne saken