Gå til sidens hovedinnhold

Mer synlig rusmiljø, men mindre vold og salg av dop

Artikkelen er over 6 år gammel

Slik er situasjonen ti måneder etter parken stengte.

For ett år siden presenterte Utekontakten i Bergen kommune en kartlegging av de åpne russcenene i Bergen.

Kartleggingen, som ble gjennomført noen måneder før Nygårdsparken stengte i fjor sommer, viste at det var to åpne russcener i Bergen.

I tillegg til Nygårdsparken var Vågsbunnen allerede da en etablert russcene, men med færre brukere enn i parken.

Tirsdag la utekontakten frem en tilsvarende kartlegging gjennomført denne våren, for å se utviklingen etter at parken stengte.

Mer synlige i bybildet

Den nye kartleggingen viser at det per i dag er én åpen russcene i Bergen sentrum, i Vågsbunnen.

Den er blitt større enn den var i fjor, med noen flere brukere, men ikke i nærheten av det omfanget man så i Nygårdsparken.

– Samtidig er personer med tilknytning til åpne russcener mer synlige i bybildet.  Personer fra rusmiljøet fremstår mer som mer rastløse, i og stadig bevegelse, forteller Renate Trellevik fra Utekontakten.

Områdene i sentrum hvor de beveger seg har også forandret seg.

– Tidligere var Strømgaten en trafikkåre til Nygårdsparken, der vi hver eneste dag så åpenlys bruk, salg eller personer som var veldig ruset. Slik er det ikke lenger, sier Trellevik.

Imidlertid har Utekontakten observert at området fra Bybanestoppet i Byparken, over Torgallmenningen og ned til Vågsbunnen er et område der det er økt trafikk.

Samtidig har de også observert at ungdom som tidligere hadde tilhold på Bystasjonen nå har tilhold på Torgallmenningen.

– Dette er et område man må være litt obs på fremover. Her ser vi at unge, sårbare mennesker kommer i kontakt med etablerte rusmisbrukere, sier hun.

Observerte ikke vold

I Vågsbunnen har Utekontakten observert at det nå er personer med tilknytning til rusmiljøet der store deler av døgnet, selv om det er færre om kvelden og natten.

Gjennomsnittsalderen på de som er der har gått noe ned fra kartleggingen i 2014.

– Salget er langt i fra så åpenlyst som det var i Nygårdsparken. Det er heller ingen utenlandske,  profesjonelle selgere i Vågsbunnen, og det er vanskeligere å skille brukere og selgere.

Trellevik forteller at personene de har snakket med oppgir at de i større grad enn i parken forsøker å ta hensyn til omgivelsene, og både bruk og salg foregår delvis skjult og tilbaketrukket.

– Dem vi har snakket med oppgir at det forekommer en uformell sosial kontroll, sier Trellevik.

Hun forteller at en annen tydelig forskjell fra Nygårdsparken, er at det ikke er et like hardt miljø.

– Ikke én gang i løpet av de fire ukene vi gjennomførte kartleggingen måtte noen trekke seg tilbake av hensyn til sin egen sikkerhet. Vi observerte heller ikke vold, våpen eller ambulanser som rykket ut til overdoser. I Nygårdsparken skjedde dette daglig.

Forbrytelser ned 22 prosent

Stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon Olav Valland forteller at politiets egne observasjoner er omtrent sammenfallende med de som Utekontakten har gjort.

– Kriminalitetsbildet har endret seg ganske mye. Forbrytelser i sentrum har gått ned 22 prosent siden i fjor, det er veldig mye, sier Valland.

Han forteller at også forseelser har gått ned, og at politiet har hatt 300 færre narkotikasaker enn i fjor.

Til BA forteller politisjefen at de svært sjelden observerer voldsepisoder i Vågsbunnen.

– Har arbeidet mot åpne russcener fungert etter planen?

– Den spredningen av miljøet som mange var redd for skulle skje, har ikke skjedd. Russcenen i Vågsbunnen er litt større enn den var, men likevel adskillig mindre enn i Nygårdsparken.

Utekontakten har bare konsentrert seg om Bergen sentrum i kartleggingen, men ifølge Trellevik har de fått tilbakemelding på at det er flere fra det gamle miljøet som nå oppholder seg i bydelene.

– Har dere fått meldinger om problemer i forbindelse med dette, Valland?

– Noen meldinger om økt aktivitet får vi, men det er ikke noe som tyder på at det er store problemer i bydelene.

Mindre heroin

Et annet funn fra Utekontaktens kartlegging er at det i mindre grad enn i fjor oppgis at heroin er det foretrukne rusmiddelet.

Det er gode nyheter, mener Christian Ohldieck ved avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

– Vårt mål har vært å ta bort etterspørselen etter ulovlige opioider som heroin, og heller få brukerne inn i LAR, sier han.

– Det er viktig både for brukerens helse, men også for nyrekrutteringen. Disse funnene kan tyde på at planen vår virker.

Trellevik fra Utekontakten sier at deres kartlegging viser at det er nødvendig å fortsette arbeidet mot åpne russcener.

– Russcener er med på å holde målgruppen fast i et negativt miljø og livsmønster. Det trengs fortsatt innsats, og det trengs differensierte tilbud til de ulike individene. Dette er ikke en ensartet gruppe med like behov, sier hun.

Hun forteller at det tiltaket som oftest etterlyses av brukerne selv er brukerrom. 

– Vi anbefaler byrådet å lage en mulighetsstudie over brukerrom, og om dette kan opprettes i tilknytning til MO-sentrene, sier Trellevik.

Sosialbyråd Silje Hjemdal (Frp) sier til BA at hun tar med seg alle forslagene fra Utekontakten, men at byrådet er bundet av byrådsplattformen som ble laget da KrF var en del av byrådet, og der det står at Bergen ikke skal opprette brukerrom. 

– Personlig er ikke dette noe jeg avviser å diskutere videre til høsten med en eventuell samarbeidspartner,  men det er viktig å huske på at det ikke er opptil Bergen kommune alene å avgjøre. Det finnes et lovverk som regulerer dette, sier hun.

Kommentarer til denne saken