Miljøopprydning til 2,4 millioner kroner havner i retten

Denne billedsekvensen viser den nordlige delen av tønnelageret før under og etter opprydningen.

Denne billedsekvensen viser den nordlige delen av tønnelageret før under og etter opprydningen. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Staten og Monopol Hempel krangler om millionoppryddingen ved den tidligere malingsfabrikken.

DEL

For tre år siden gjennomførte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) opprydding ved det tidligere tønnelageret på Askøy.

13 kummer og sandfang på bedriftsområdet til tidligere Monopol Hempel ble tømt.

2400 TONN

Rundt 2400 tonn sterkt forurensede masser ble fjernet fra det tidligere tønnelagerområdet og levert til godkjent mottak.

Av disse massene var 121 tonn så forurenset at de ble vurdert å være farlig avfall.

Ytterligere undersøkelser gjennomført av Hempel etter 2009 viser imidlertid at det fremdeles er betydelig forurensing på land og i sjøbunnen i Florvåg.

VARSLET I FJOR

I januar i fjor 2012 varslet Klif at de vurderte å kreve refusjon fra Hempel for opprydningskostnadene på nær 2,4 millioner kroner.

Hempel nekter å betale, og 9. januar møtes partene til et forberedende rettsmøte i Nordhordland tingrett.

Hempels advokater mener det ikke foreligger rettslig grunnlag for å kreve refusjon. Dernest mener de det vil være urimelig å fremme et krav mot Hempel og ikke grunneier.

I tillegg påpeker de at kravet uansett bør lempes. Hempel har i et tidligere prosesskriv til retten tatt forbehold om at de i denne sammenheng ikke har vurdert nødvendigheten og omfanget av tiltakene.

Ifølge direktoratet er Hempel, som eier av den forurensende virksomheten, innenfor kretsen av de mulige ansvarlige, i kraft av å ha hatt, gjort eller satt i verk noe som kan medføre fare for forurensning.

HAR KRANGLET FØR

Det er ikke første gang Hempel og staten strides om gammel forurensning.

I 2010 slo Høyesterett fast at Hempel måtte betale for alle grunnundersøkelsene i Florvåg og Bakarvågen. Da hadde diskusjonen allerede pågått i 13 år.

På 1980- og 90-tallet ble det gjennomført en rekke undersøkelser av miljøtilstanden i Byfjorden i Bergen og tilstøtende områder.

Florvåg pekte seg da ut som et av de områdene som var sterkest forurenset.

Artikkeltags