Mister jobben som styrer

Anita Grinde får likevel ikke jobben som styrer ved Fyllingsdalen nye sykehjem. (Arkivfoto)

Anita Grinde får likevel ikke jobben som styrer ved Fyllingsdalen nye sykehjem. (Arkivfoto) Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Anita Grinde degradert etter sykehjemskandale.

DEL

Styrer ved Florida sykehjem, Anita Grinde, fikk jobben som styrer ved nye Fyllingsdalen sykehjem.

Etter fylkeslegens knusende kritikk er hun nå blitt degradert til seksjonsleder.

Det kom frem på et møte tirsdag der helsebyråd Hilde Onarheim (H) la frem en ekstern revisjon fra PWC, som har undersøkt sykehjemmet.

DETTE ER KRITIKKEN

Ifølge rapporten er følgende svakheter er blitt avdekket ved styringen av Florida:

 • Sykehjemmets handlingsplan har vært lite kjent og benyttet hos ansatte.
 • Det har vært uklarhet om roller og ansvar.
 • Internkontrollen har vært for svak.
 • Formelle risikoanalyser gjennomføres ikke.
 • Sykehjemmet har mangelfulle rutiner.
 • Opplæringen av ansatte har ikke vært god nok.
 • Det benyttede journalsystemet har vært mangelfullt.
 • Få ansatte benytter systemene for avvik.

Les hele rapporten på kommunens nettsider.

– SKULLE FÅTT MER STØTTE

Sjef for Etat for alders- og sykehjem, Karl Henrik Nicolajsen erkjenner at han skulle gitt Grinde mer støtte som leder.

– Avgjørelsen om hvem som skal bli styrer, er tatt etter en totalvurdering av situasjonen, sier Nicolajsen.

Anita Grinde er i dag styrer ved Florida sykehjem. Sykehjemmet skal som kjent flytte ut av sine lokaler i løpet av året og bli en del av Fyllingsdalen nye sykehjem.

VURDERTE IKKE STILLINGEN

Anita Grinde har tidligere sagt til BA at hun ikke har vurdert sin stilling på grunn av de som har kommet frem om sykehjemmet ved Florida.

Grinde søkte og fikk stillingen som styrer ved nye Fyllingsdalen sykehjem. Men denne uken ombestemte kommunen seg, og ga heller stillingen til Magny Nordtveit.

Nordtveit er i dag er styrer ved Arna helseheim. Der gjennomførte fylkesmannen nylig et tilsyn uten at det ble funnet avvik

Anita Grinde er tildelt stillingen som seksjonssjef for korttidsavdelingen ved det nye sykehjemmet.

KNUSENDE RAPPORT

I sommer kom Fylkeslegen med en knusende tilsynsrapport om Florida sykehjem. Den slo fast at det var for få leger og pleiepersonell og at avvik ikke ble fulgt opp.

Tilsynet konstaterte også manglende styring ved sykehjemmet.

Rapporten kom etter at en 88 år gammel mann døde på sykehjemmet i april. Mannen døde etter å ha fått manglende medisinsk oppfølging.

I juni var en 90 år gammel kvinne døden nær på grunn feilbehandling ved sykehuset.

– UKLART ANSVAR

Etter tilsynet fra fylkeslegen bestemte byrådet seg for å ha en ekstern gjennomgang av driften ved sykehjemmet.

– Til tider har det vært usikkerhet rundt ansvarsdelingen på sykehjemmet. Ansvarforholdet mellom lege og leder har også virket uklart, sier helsebyråd Onarheim i dag.

– Rapporten bekrefter fylkeslegens syn om at styringen ved Florida ikke har vært god nok. Nå er det viktig å etablere en ny og bedre kultur i forbindelse med at Florida avvikles og virksomheten skal flyttes sammen med andre og nye funksjoner til Fyllingsdalen sykehjem, sier Onarheim.

Opposisjonen har krevd høring om situasjonen ved Florida. Den blir gjennomført i løpet av oktober. Gruppeleder i Ap, Harald Schjelderup, gikk ut i etterkant av Florida-saken, og mente at helsebyråd Hilde Onarheim (H) burde vurdere sin stilling.

DETTE VAR TILTAKENE

Byråd Onarheim satte i gang en rekke tiltak for å bedre på forholdene ved Florida etter Fylkeslegens tilsyn.

Et av tiltakene var daglig vurdering av bemanning og belegg, og lavere inntak av nye pasienter.

Et team ble også satt inn for å gjennomføre kontroll, og kommunen økte bemanningen.

Sykehjemmet har nylig skiftet journalsystem etter påtrykk fra både leger og pleiepersonell. Dette er tatt i bruk, og det er allerede planlagt endringer i rutiner i forbindelse med etableringen av Fyllingsdalen sykehjem.

I forslag til bybudsjett for 2013 vil byrådet ha flere legestillinger ved sykehjemmene.

JOBBER MED SAKEN

Helsebyråden sier at kommunen er allerede i gang med flere av tiltakene som omtales i rapporten.

En rekke samarbeidsmøter er innført på Florida, og dette skal sikre blant annet at alle pasienter får raskere legetilsyn.

– Vi har også ansatt en egen kvalitetsrådgiver for alders- og sykehjemmene i Bergen. Dette er en viktig satsing, sier Onarheim.

– Rapporten vil nå bli nøye gjennomgått med andre sykehjem for å sikre god styring. Vi har også satt i gang arbeid med å innføre et internkontrollsystem som skal brukes ved alle sykehjemmene våre, sier Onarheim.

Byråden vil nå innføre følgende tiltak:

 • Utarbeide felles mal og veileder for handlingsplan for sykehjem
 • Utvikle flere felles prosedyrer og rutiner for sykehjemmene
 • Tydeliggjøre ansvarsfordelingen ved å gå gjennom stillingsbeskrivelsene til alle ledere og avdelingssykepleiere
 • Vurdere organiseringen av legetjenesten
 • Innføre bedre kompetanseplaner for ansatte
 • Etablere egen rutine for risikoanalyse, og foreta ny risikoanalyse i forbindelse med åpningen av Fyllingsdalen sykehjem
 • Etablere bedre rutine for mottak av pasienter
 • Gi opplæring i føring og strukturering av pasientjournal
 • Etablere ny ordning for melding av avvik
 • Vurdere innføring av tilbakemeldingsskjema fra pårørende

Artikkeltags