Det er selskapet selv som opplyser dette i en pressemelding.

Bakgrunnen for avgjørelsen skal være verftets økonomiske situasjon og fremtidsutsiktene i markedet.

Ifølge selskapet har det ikke fått kontrakter på bygging av skip siden desember 2000.

For bare noen måneder siden ble verftet solgt.

12. juni solgte Helge Stokke og HMS Holding verftet til Njari Holding AS. Njari kontrolleres 100 prosent av Carl Fredrik Seim.

Verftet har 450 ansatte.

Mjellem og Karlsen Verft har inngått kontrakt med den spanske gruppen Izar om å levere deler av fem nye fregatter til det norske forsvaret.

Denne forpliktelsen blir nå overtatt av morselskapet Mjellem og Karlsen AS.