Det er de fire fylkeskommunene Hordaland, Nordland, Rogaland og Østfold som nå får støtte til å prøve ut mobbeombud, melder Utdanningsdirektoratet.

Direktoratet inviterte alle fylkeskommunene til å søke om midler til prøveprosjekter med mobbeombud.

– Fire fylker søkte, og alle fikk tildelt støtte, sier Kristine Strømmen i Utdanningsdirektoratet til BA.

PENGER TIL ÉN STILLING

– Grunnen til at vi lyste ut midlene var et politisk ønske om å prøve ut effekten av mobbeombud på fylkesnivå, forteller Strømmen.

Fylkene får dekket halvparten av kostnadene til mobbeombud for fylkeskommunene som deltar i prøveprosjektet.

De må finansiere 50 prosent selv.

– Vi bevilger 500 000 kroner til hvert av fylkene, og gir i utgangspunktet midler til en stilling, men det er litt ulikt hvordan de ulike fylkene vil innrette seg, sier Strømmen.

SKAL IVARETA RETTIGHETER

Prøveordningen skal iverksettes fra høsten 2014, og vare ut skoleåret 2014/2015.

Formålet med mobbeombudene er å bidra til at elever får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø.

Mobbeombudene kan også bidra i skolenes forebyggende arbeid, samt veilede skoler, foreldre og elever når elever opplever at de ikke har et godt psykososialt miljø.

– GODE NYHETER

Leder i Hordaland KrFU Eivind Skår mener mobbeombudet er gode nyheter for elever i Hordaland.

– Dette er noe vi i Hordaland KrFU har jobbet mye med og vi er veldig glade for at vi har fått gjennomslag. Jeg tror at dette kan bety en enorm forskjell for mange elever i fylket vårt, sier Skår til BA.

Han forteller at Hordaland KrF vedtok på fylkesårsmøtet, etter forslag fra KrFU, at de skal jobbe for å få på plass et mobbeombud i Hordaland.

– Siden har KrF tatt dette opp i fylkestinget og fikk gjennomslag for å delta på dette prøveprosjektet, sier Skår.

– Et mobbeombud vil kunne gripe direkte inn i mobbesaker det skolane ikke selv klarer å løse problemet, mener han.