[Avisa Nordhordland]: – Det var et strømbrudd rett rundt klokken 1030 i dag som medførte at hele Mongstadanlegget ble stengt ned, sier kommunikasjonssjef Morten Eek.

Feilen som oppsto skyldes planlagt vedlikehold i en trafokiosk inne på anlegget.

– Om strømmen går stenger anleggene ned. Det medfører en del fakling og røyk, som sikker har vært godt synlig i Nordhordland, sier Eek.

I tråd med rutinene ble alt personell som ikke har beredskapsoppgaver evakuert.

– 714 personer ble evakuert, og var evakuert frem til rundt klokken 12. Da fikk de klarsignal om at de kunne gå tilbake.

Strømmen er nå tilbake på anlegget, og folk har begynt å trekke tilbake.

– Det oppsto ingen skader eller lekkasjer. Nå bruker vi litt tid på å starte opp igjen. Vi venter til vi har full kontroll og oversikt, slik at vi er sikre på at det ikke vil medføre noen risiko å starte opp.

Eek sier det er vanskelig å si når anlegget er oppe og går for fullt igjen.

– Det er ganske mange folk på Mongstad for tiden, det er mye som skjer av vedlikehold. Omkring 100 personer har vært inne på anlegget og har håndtert beredskapsoppgaver.

Evakueringen fungerte i tråd med planene.

– Vi er glade for å se at hendelsen ikke fikk ytterligere konsekvenser, sier Eek.

Han opplyser videre at det er prosedyre at hydrokarbon som står i rørene blir brent av i slike situasjoner. Dette er grunnen til at man kunne se ekstra mye røyk og flammer fra flammetårnet på Mongstad.