– Vi rykket ut med store mannskaper. Brann på et prosessanlegg har et stort skadepotensiale, sier vaktkommandør Tore Fanebust til BA.

Meldingen om hendelsen kom like etter klokken 2300. Det er brannmannskaper på Mongstad, i tillegg sendte 110-sentralen Hordaland ressurser fra Lindås og Austrheim.

Det brant inne på prosessanlegget. Det ble iverksatt evakuering.

– Det brant på et lite område. Brannen er slukket, sier Fanebust i 2330-tiden.

Det blir opplyst at tungolje har antent i en pumpe inne på anlegget.