Mor frikjent for babymishandling

Artikkelen er over 5 år gammel

Unnlot å møte opp på helsestasjonen og kontroller med guttebabyen trass i at barnet hadde blåmerker og skader.

DEL

I Bergen tingrett er kvinnen frikjent for mishandling og for å ha krenket sine plikter overfor barnet.

I flere måneder unnlot kvinnen i 20-årene å oppsøke helsehjelp, trass i at barnet hadde smerter og blåmerker og hevelser i hodet.

Heller ikke rådet fra en helsesøster om å oppsøke legevakten eller barneklinikken hørte hun på.

Ved en røntgenundersøkelse ble det senere konstatert kraniebrudd hos babyen.

HAR OMSORGEN

Barnefaren var mistenkt i saken, men politiet henla saken mot ham etter bevisets stilling.

Kvinnen ble imidlertid tiltalt for å ha forsømt sine plikter. Hun har i perioder slitt med narkotikaproblemer, men har i dag omsorgen for barnet.

I retten forklarte hun at hun var sliten fordi barnet hadde kolikk de første fire månedene. Hun unnskyldte seg også med at hun ikke hadde tid på grunn av familiebesøk, samt at hun ikke fikk ringt og varslet helsestasjonen fordi hun manglet penger til kontantkort osv.

I STERK TVIL

Retten finner tiltaltes forklaringer på hvorfor hun ikke møtte som lite troverdige, og legger etter bevisførselen til grunn at hun med vitende og vilje har unnlatt å møte til helsestasjonsoppfølgning, og at hun har utvist en manglende forståelse om hvor viktig helsestasjonsoppfølgningen var.

Bergen tingrett fastslår at barnet ble utsatt for omsorgssvikt. Men dommerne mener at tiltaltes unnlatelser ikke faller inn under lovens begrep om at hun grovt eller gjentatt skal ha mishandlet babyen.

«Retten har vært sterk i tvil» understrekes det i dommen.

Aktor hadde lagt ned påstand om åtte måneders betinget fengsel og 50 000 kroner i erstatning, men fikk altså ikke medhold.

Kvinnen ble imidlertid idømt en bot på 3000 kroner for bruk misbruk av amfetamin.

Artikkeltags