Solbjørg Skjærdal er mormoren til den nå ti år gamle «Knut». Både hun, guttens onkel og guttens biologiske far er tiltalt for kidnapping i den såkalte «Knut»-saken som startet i Bergen byrett i går.

Fra gutten var noen måneder gammel til han var åtte år, bodde han hos Solbjørg Skjærdal og en av sine onkler. Moren var i lange perioder ute av stand til å ta seg av gutten sin, men ble aldri formelt fratatt omsorgen for ham. Også faren hadde rusproblemer.

TIL HØYESTERETT
Etter å ha vært rusfri i to år, ville moren ha tilbake daglig omsorg for sønnen. Mormoren og guttens biologiske far har i ettertid forsøkt å frata moren omsorgsretten. Dette er avvist av Høyesterett. I dag er moren gift på ny, har fått flere barn og bor i en annen kommune på Vestlandet.

Møtet mellom Solbjørg Skjærdal og datteren i retten i går var iskaldt. «Knuts» mor var stevnet som vitne, men ble sittende på gangen hele dagen. De to møttes hver gang retten tok pause, men utvekslet verken ord eller blikk.

«Knut»-saken begynte for alvor etter at Fylkesnemnda for sosiale saker våren 1998 fattet vedtak om at moren skulle ha den daglige omsorgen for barnet. I en overgangsfase på tre måneder skulle gutten besøke moren flere ganger.

KIRKEASYL I BEDEHUS
Da mormoren ble klar over dette, tok hun gutten med seg til Hordvik bedehus. I mellomtiden anmeldte guttens mor Solbjørg Skjærdal for kidnapping. Politiet lette etter de to hele sommeren, uten resultat.

I slutten av august kunne de lese i et avisintervju at mormoren hadde søkt kirkeasyl i bedehuset. Dermed kom politi og barnevern og hentet gutten med makt. Han ble overføret til et barnehjem hvor alle familiemedlemmer skulle få besøke ham. Etter tre måneder var planen at han så skulle flytte til moren.

KIDNAPPING
Før den tid griper guttens far inn. Han vil ikke finne seg i at sønnen skal på barnehjem, og henter ham i et friminutt på skolen. Dermed blir også han tiltalt for kidnapping, selv om han og guttens mor på den tiden fremdeles hadde felles foreldreansvar.
Senere samme kveld henter politi og barnevern gutten i farens hjem. Kort tid etter sendes han til moren.

Siden den gang – for tre år siden – har verken Solbjørg Skjærdal eller «Knuts» onkel sett noe til gutten.