Endringene trer i kraft fra 8. februar 2019, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det som blir nytt er at du nå kan gjennomføre EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen. Kontrollfristen er endelig, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Tidligere var det det siste sifferet i bilens registreringsnummer som avgjorde hvilken måned som var siste frist for å gå kjøretøyet kontrollert og godkjent. Etter 8. februar er det dato for førstegangsregistrering som danner utgangspunktet for fristen.

Innføres gradvis

For de fleste bileiere vil omleggingen innebære at de kan kontrollere bilen når de vil innen to år etter siste godkjente kontroll.

Fristene endres løpende. Det vil si at ikke alle må kontrollere bilen sin på nytt i februar neste år. Man forholder seg til den fristen man har, frem til neste gang man har bilen til kontroll.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år, opplyser veivesenet.

Tidligere har det vært slik at du får en purring etter at fristen har utløpt. Ny fremgangsmåte fra veivesenet er at man får et påminnelsesbrev to måneder i forkant.

 – Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil, heter det i pressemeldingen.

Overholder du ikke fristen kan du bli avskiltet på dagen.

– Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist, slik at du er godt forberedt og setter av nok tid til eventuelle reparasjoner og etterkontroll, oppfordrer Harsem.

Her kan du sjekke når du har frist.