41 av Bystyret i Bergens 67 representanter har besvart BAs anonyme undersøkelse om hasj og marihuana.

Undersøkelsen ble sendt ut i etterkant av saken der både stortingspolitiker Erik Skutle (H) og en av Høyres representanter i bystyret ble tatt for bruk av cannabis.

I svarene kommer det frem at 14,6 prosent av de svarende bystyrerepresentantene har brukt hasj eller marihuana. Bare fem prosent har gjort dette som folkevalgt.

– BEKYMRINGSFULLT

Ordfører Trude Drevland (H) ønsker ikke å kommentere resultatene av undersøkelsen.

–Jeg er ingen formynder for enkeltmennesket i Bergen bystyre, og vil ikke ha noen formening om hva hver enkelt foretar seg på fritiden, sier hun.

Varaordfører Tor Woldseth (Frp) er åpent bekymret.

–Jeg synes at 14,6 prosent er mye. Det er både bekymringsfullt og alvorlig, fordi vi som er politikere bør ha en ren sti. Når det er sagt, så vet vi ut ifra undersøkelsen ikke hvor stort omfanget av bruken er, om de bare har prøvd én gang eller mer, sier Woldseth.

Gruppeleder Dag Skansen i Høyre mener tallene viser hvor utbredt bruk av hasj eller marihuana er.

–Det betyr at en betydelig andel av de som sitter i bystyret har hatt befatning med stoff. Det er en indikasjon på hvordan dette oppfattes hos folk flest - at det er mer vanlig enn vi hadde trodd tidligere, sier Skansen.

FOR AVKRIMINALISERING

SVs gruppeleder Oddny Miljeteig og Aps gruppeleder Harald Schjelderup er mindre overrasket over hvor mange bystyrerepresentanter som har brukt hasj eller marihuana.

–Jeg tenker at det virker som at folk har svart ærlig, sier Miljeteig.

–Det var som forventet, sier Schjelderup.

I samme undersøkelse svarer hele 41,5 prosent av bystyrerepresentantene nei på spørsmålet «bør bruk av cannabis være straffbart?».

–Det betyr jo at så mange er for en avkriminalisering. Det er viktig å skille mellom legalisering og avkriminalisering. Det siste betyr at det ikke er lov å bruke narkotika, men at man erstatter fengselsstraff for mindre mengder bruk med behandling, og da gjerne tvungen behandling og oppfølging, sier Schjelderup.

–Alle ser at tiden er overmoden for å gjøre noe med ruspolitikken i Norge. Derfor er ikke dette overraskende, sier Schjelderup.

Miljeteig hadde trodd at flere ville svare nei på spørsmålet.

–Det forundrer meg at ikke svarprosenten er høyere. Vi snakker jo ikke om en legalisering, bare om at politiet ikke skal fotfølge folk som har mer enn nok problemer å stri med, sier Miljeteig.

DETTE SVARTE BYSTYREREPRESENTANTENE:

Har du brukt hasj eller marihuana?
Ja: 14,6 prosent
Nei: 85,4 prosent

Har du brukt hasj eller marihuana etter at du ble folkevalgt?
Ja: 4,9 prosent
Nei: 95,1 prosent

Bør bruk av cannabis være straffbart?
Ja: 58,5 prosent
Nei: 41,5 prosent

Bør narkotikabruk blant folkevalgte få konsekvenser?
Ja: 90,2 prosent
Nei: 9,8 prosent