Det sier Inger Johanne Graff i dyrebeskyttelsen avdeling Hordaland.

Hun har nettopp fått inn nok en kattemor, med tre kattunger. De fikk inn tips om at den lille familien gikk rundt ute, og har vært og hentet dem og fått dem inn til veterinærsjekk.

Graff er helt fortvilet over alle menneskene som skaffer seg dyr, men som ikke er beredt til å ta seg av dem. Hver sommer forlates hundrevis av katter i Bergen når eierne skal på ferie.

Hvis de i tillegg ikke har kastrert dyrene sine, formerer de seg raskt, og det fødes langt flere kattunger enn det er hjem til å ta seg av dem.

– Mange skjønner ikke at vi er en frivillig organisasjon, som ikke engang har lokaler for øyeblikket. Vi er fullstendig avhengig av hjelp fra fosterhjem, sier Graff.

Graff viser frem postboksen deres, som er full av henvendelser far folk som har funnet eierløse katter og vil at de skal hjelpe.

– Det er sikkert femti stykker som har henvendt seg bare de siste dagene. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, vi kan ikke ta imot alle, sier hun.

Også Dyrebeskyttelsen Bergen, som holder til i Jekteviken, får svært mange henvendelser om hjemløse katter. De oppgir at de også er i stort behov for fosterhjem.

ANBEFALER ANMELDELSE

Siri Martinsen, veterinær og leder i dyrevernsorganisasjonen Noah, sier at det etter dyrevernsloven er straffbart å hensette dyr i en hjelpeløs tilstand.

– Vi anbefaler å anmelde dersom man vet om tilfeller der noen har kvittet seg med dyrene sine, enten det er på grunn av ferie eller fordi de har blitt lei, sier Martinsen.

Hun understreker at stadig flere bryr seg om dyr, og føler ansvar for dem når de har gått til anskaffelse av et.

– Men det er forbausende at etter alt fokus som har vært på dette, er det fortsatt noen som ikke skjønner at hvis man skaffer seg et nytt familiemedlem, så er det for livet. Det handler om en bruk- og kastholdning, folk som ikke har respekt for dyr, men som likevel velger å skaffe seg et.

Hun sier at folk må være klar over at det å dumpe et dyr kan sidestilles med dyremishandling, ettersom dyr som forlates også utsettes for lidelse.

– I tillegg er det et problem med folk som plager dyr i en sårbar situasjon, enten de er hjemløse eller av andre grunner, sier hun.

– TRENGER DYREPOLITI

Hun mener derfor at veien å gå for å få bukt med dette, er å få på plass et eget dyrepoliti.

– Det må holdningsskapende arbeid til, og jeg tror det vil ha en god signaleffekt å vite at disse sakene prioriteres og etterforskes av politiet.

Martinsen forteller at det har vært tilfeller der folk har blitt straffet i form av bot for å ha dumpet dyrene sine, men sier at det ikke har skjedd mange ganger.

– Det er også en av grunnene til at vi vil ha eget dyrepoliti. Problemet er at risikoen for å få straff ikke er særlig stor, men vi ser en økende bevissthet rundt viktigheten av å ta kriminalitet mot dyr på alvor.

Brudd på dyreveldferdsloven kan straffes med inntil tre års fengsel.

At dyreeiere som dumper dyrene sine ofte ikke har sterilisert eller kastrert katten sin, er også et problem, ettersom det fører til nye kattunger.

– Også rundt dette blir det stadig mer bevissthet. Det er faktisk et problem at det blir født stadig nye hjemløse kattunger.