Det er operasjonslederen i politiet i Hordaland som er på vakt på det aktuelle tidspunktet som sender ut informasjon til offentligheten via @Hordalandpolitiops.

Politiet har 17 000 såkalte følgere. Politiet i Hordaland åpnet Twitter-kontoen sin i oktober i fjor. Så langt har de rukket å sende ut over 5300 meldinger om smått og stort av hendelser.

Her er det blitt meldt om alt fra husdyr på ville veier til tragiske voldssaker. Mange av meldingene handler om trafikkulykker og køer.

– GJØR SÅ GODT DE KAN

De fleste operasjonslederne i hordalandspolitiet skriver på bokmål, men det kan bli endringer på dette.

– Dei som tvitrar kjem til å gjera så godt dei kan på nynorsk, men inntil fleire vert trygge på å formulera seg rett så kan det verte tvitra litt mindre i ei periode, skriver leder for operativ seksjon ved Hordaland politidistrikt, Gustav Landro, i en melding til BA.

– BLIR IKKE LAGT MERKE TIL

Lovens lange arm lover å gjøre sitt beste for å følge målloven.

– Vi vil søkja å oppfylla språklova som best vi kan, lover Landro på epost til BA.

Han opplyser at politiet allerede bruker nynorsk, men at det kanskje ikke kommer godt nok frem.

– Vi har allerede tvitra på nynorsk ei stund, men det er ikkje så mange som legge merke til slikt. Det er dessverre så lett å leggja merke til all bokmålskommunikasjonen, skriver Gustav Landro.

FULL STRID OM MÅLLOVEN

Hva synes du om denne Twitter-meldingen fra politiet?

«Det er meldt at eit tyngre køyretøy har kome på gli og hamna i ein mur/hekk.»

Steiler du, eller skjønner du ikke spørsmålet?

Saken er at meldingen er en av svært få Twitter-meldinger fra politiet i Hordaland som er skrevet på nynorsk. Både Språkrådet og departementet har vurdert saken, og konkludert med at politiet bør tvitre på nynorsk. Konklusjonen er trukket på bakgrunn av Målloven.

– DEMOKRATISK PROBLEM

Riksmålsforbundet mener politiet burde holde seg til bokmål, fordi det er det skriftspråket de fleste hordalendingene bruker.

– Målloven, slik den i dag er utformet, medfører et demokratisk problem, sier styreleder i Bergens Riksmålsforening og 1. nestleder i Riksmålsforbundet, Fredrik Mehn-Andersen.

– Det som imidlertid gjør loven noe spesiell, er at den i et geografisk område regner antall kommuner som har valgt en målform som sitt hovedmål (nynorsk eller bokmål) og ikke tar hensyn til folketallet i kommunen, forklarer han.

– Meningsmålinger og andre kilder viser klart at et flertall av befolkningen i Hordaland bruker bokmål som sitt skriftspråk. Til tross for dette medfører opptellingen av kommuner i Hordaland at nynorsk blir flertallsformen, sier Mehn-Andersen.

– LOVEN BRYTES OFTE

I Noregs Mållag er holdningen en helt annen.

– Alle slike små mållovsaker, som Twitter-saken i Hordaland er et eksempel på, kan virke små og uviktige hver for seg. Men folk er avhengig av å se språket sitt over alt for å kunne holde på det, sier leder i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, til BA.

Hun viser til at Målloven brytes ofte, og at nynorskfolket får se språket sitt i offentligheten sjeldnere enn de egentlig har krav på. I Agder er situasjonen annerledes enn i Hordaland.

– For etater som virker innenfor et fylke er det språket til flertallet av kommunene som avgjør. I Hordaland blir det nynorsk, i Agder bokmål trass mange nynorskkommuner. I Norge teller vi ikke enkeltbrukere, sier hun.

– Hvor mange nynorskbrukere det for eksempel bor i Bergen er det således ingen som vet. Heller ikke hvor mange bokmålsbrukere som bor i Kvinnherad, sier Tennø.