– Vi vil innrette oss slik at vi etterlever gjeldende regelverk, sier politimester Geir Gudmundsen til BA.

I august fortalte BA at en askøyværing hadde klaget til Språkrådet på at politiets operasjonssentral i Hordaland bryter målloven i sosiale medier.

5000 MELDINGER

På nettstedet Twitter sender Hordaland politidistrikt korte meldinger om hendelser i Bergen og omegn. Operasjonssentralen har over 16 000 såkalte følgere, og siden nyttår har de sendt ut over 5000 meldinger.

De aller fleste meldingene er på bokmål, men en av operasjonslederne bruker nynorsk når han er på jobb, har BA registrert.

Dette er ikke nok, ifølge Språkrådet som får støtte av Kulturdepartementet. Twittermeldingene er allment informasjonstilfang som kommer inn under § 8 i målloven.

ALT SKAL VÆRE PÅ NYNORSK

«Sidan Hordaland politidistrikt har eit geografisk tenestedistrikt med nynorsk som fleirtalsmål, skulle alle desse meldingane vore skrivne på nynorsk», skriver departementet i et brev til Språkrådet.

Ifølge departementet er det ikke kommunikasjonsmediet i seg selv som avgjør virkeområdet for de ulike målbruksreglene.

Utgangspunktet er at målloven gjelder for sosiale medier som for alle andre skriftlige kommunikasjonsformer.

BER SPRÅKRÅDET FØLGE OPP

Departementet forutsetter nå at Språkrådet følger opp dette i kommende tilsynsarbeid.

Politimester Gudmundsen var i helgen ikke kjent med departementets brev til Språkrådet, men han understreker at politiet vil etterleve reglene.

I helgen har Hordalands-politiet i skrivende stund sendt ut ti nye meldinger på Twitter - alle på bokmål...

SISTE: Etter at BA publiserte denne artikkelen har operasjonssentralen sendt ut tre nye meldinger - alle på nynorsk.